TURKMISC Öğrenci Topluluğu Yurt Dışı Staj Değişim Programı

06 Eylül 2019 Cuma

TURKMISC Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen yurt dışı staj değişim programı kapsamında Tunus’dan Mayssa Rebei Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı’nda 1 ay misafir öğrenci olarak bulundu. Klinikte kaldığı süre boyunca Konvansiyonel Röntgen tanı cihazları, Dijital Floroskopik sistemler, Ultrasonografi ve Renkli  Doppler US görüntüleme sistemleri, BT ve MRG cihazlarının tıpta kullanımı yerinde öğrenildi. Bunun dışında Radyoloji Anabilim Dalımızın ilgili birimlerinde klasik tanısal  uygulamaların dışında, özellikle yüksek teknolojili cihazlarda en son  tekniklerle tanıya yönelik işlemler yapılmakta olan Girişimsel Radyolojik İşlemlerde yanımızda observer olarak bulunmasına öncülük edip tanıtımını yaptık. BT sistemlerinde  dinamik çalışmalar, BT anjiografiler, üç boyutlu BT incelemeleri; MRG sistemlerinde MR spektroskopi, MR  anjiografiler, üç boyutlu MR incelemeleri ve Kranial  Perfüzyon-Diffüzyon çalışmalarında da vizyon sahibi olmasına katkıda bulunduk. Ayrıca US ya da BT eşliğinde alışılmış işlemler dışında, ince iğne aspirasyon-trucut ve vakum biyopsileri sırasında gözlemci olarak çalıştı. Bundan sonraki çalışma hayatında faydasını göreceğini düşündüğümüz bilgiler ışığında öğrencimize başarılar dileriz.

Hızlı Erişim