1. Karadeniz Cerrahi Günleri, Ekim 2018: Tiroid Hastalıkları; Güncel Tanı,Tedavi ve İzleme

23 Ekim 2018 Salı

Karadeniz Cerrahi Derneğinin ilk toplantısı, "1. Karadeniz Cerrahi Günleri, Ekim 2018 : Troid Hastalıkları; Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem" başlığı altında 27 Ekim 2018 Cumartesi günü, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde ve Doç.Dr.İlker ŞENGÜL'ün başkanlığında Ramada Otel, Giresun'da düzenlenecektir.

Toplantıya davet yazısı ve toplantı bilimsel programı aşağıdadır.

Hızlı Erişim