FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

ÜYELER
DEKAN

Prof. Dr. Canan ÇELİK

Profesör Üyeler
Prof. Dr. Canan ÇELİK Prof.Dr. Sembol YILDIRMAK Prof.Dr. Kürşat Murat ÖZCAN
Doçent Üyeler
Doç.Dr.Ural OĞUZ Doç.Dr. Ahmet KARAGÖZ
Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ
Fakülte Sekreteri-Raportör
Süsamettin YAVUZ