İdari Birimler

FAKÜLTE SEKRETERİ

Hüsamettin YAVUZ
Telefon No: 310 16 02
susamettin.yavuz@giresun.edu.tr

İDARİ PERSONEL

 

 

Yunus GÖÇMEZ
Şef

(Tahakkuk, Taşınır Kontrol, Personel Özlük İşleri)
Telefon No: 310 16 06
yunus.gocmez@ giresun.edu.tr

Sadiye EKİNCİ
Şef
(Yazı İşleri)
Telefon No: 310 16 30
sadiye.ekinci@ giresun.edu.tr

Sezer DEMİR
Bilgisayar Teknisyeni

(Koordinatörlük Sekreterliği, Öğrenci İşleri)
Telefon No: 310 16 24
sezer.demir@ giresun.edu.tr

Halime DİLLİ
Bilgisayar İşletmeni

(Bölüm Sekreterliği, Öğrenci İşleri)
Telefon No: 310 16 07
halime.dilli@ giresun.edu.tr

 

 

Eray AL
Bilgisayar İşletmeni

(Öğrenci İşleri)
Telefon No: 310 16 05
eray.al@ giresun.edu.tr

Bilgin AKGÜN
Bilgisayar İşletmeni

(Evrak Kayıt)
Telefon No: 310 16 27
bilgin.akgun@ giresun.edu.tr

Erhan SARIYILDIZ
Elektrik Teknikeri

(Teknik Ofis)
Telefon No: 310 16 29
erhan.sariyildiz@ giresun.edu.tr

Necla ANGIN
Bilgisayar İşletmeni

(Dekan Sekreterliği, Evrak Kayıt)
Telefon No: 310 16 00
necla.angin@ giresun.edu.tr

 

 

Mehmet Özgüralp SAVA
Biyomedikal Cihaz Teknisyeni

(Laboratuvar Sorumlusu)
Telefon No: 310 16 29
ozguralp.sava@ giresun.edu.tr

 

Ömer BALCI
(Etik Kurul Sekreterliği)
Telefon No: 310 16 22
omer.balci@ giresun.edu.tr

Gökhan KARAKAPLAN
Teknisyen

(Evrak İşleri)
Telefon No: 310 16 00 (3042)
gokhan.karakaplan@ giresun.edu.tr

SÜREKLİ İŞÇİLER
 

 

 

Asuman AYKITALP
Sürekli İşçi
 

İsmail COŞ
Sürekli İşçi

Gültaze AKIN
Sürekli İşçi

Fatma ÇITLAK
Sürekli İşçi

 

 

 

 

Kenan KILIÇ
Sürekli İşçi