YÖNETİM

DEKAN

Prof. Dr. Canan ÇELİK

Dekan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜNAYDIN
Fakülte Sekreteri

Süsamettin YAVUZ