1.Karadeniz Cerrahi Günleri Kongresi Yapıldı.

28 Ekim 2018 Pazar

KARADENİZ CERRAHİ DERNEĞİNİN İLK CERRAHİ KONGRESİ, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

1.      KARADENİZ CERRAHİ GÜNLERİ, EKİM 2018:TİROİD HASTALIKLARI; GÜNCEL TANI, TEDAVİ VE İZLEM   -   GİRESUN, 27 Ekim 2018, Cumartesi

 

Karadeniz Cerrahi Kongrelerinin ilki, “1. Karadeniz Cerrahi Günleri Toplantıları, Ekim 2018: Tiroid Hastalıkları, Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem” adı altında, Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker ŞENGÜL Başkanlığında, Doç. Dr. İlker ŞENGÜL, Dr. Öğr. Ü. Tuğrul KESİCİOĞLU, Dr. Öğr. Ü. Tuncer ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Ü. İsmail AYDIN, Dr. Öğr. Ü. Selahattin VURAL ve Dr. Öğr. Ü. Demet ŞENGÜL’den oluşan Düzenleme Kurulu tarafından, 27 Ekim 2018, Cumartesi günü Ramada Otelde gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Karadeniz Cerrahi Derneği işbirliğinde düzenlenen bu ilk toplantı kapsamında tiroit hastalıkları ve tedavi metodları tüm ayrıntılarıyla tartışıldı.

Bir otelde gerçekleşen etkinlikte; tiroit hastalıkları ve güncel tanı, tedavi ve izlem konuları, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun'dan, Çorum, Erzincan, Bitlis, Tatvan’a kadar ulusal katılımcıların olduğu multisipliner akademik bir ortamda, ilgili akademisyenlerce tüm yönleriyle detaylı bir şekilde ele alındı.

Kongrenin Açılış konuşmasını yapan Toplantı Başkanı ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlker ŞENGÜL, şu şekilde konuştu: “Tiroid hastalıkları, ülkemiz ve özellikle de endemik bir bölge olarak tanımlanan ilimiz ve bölgemiz açısından, önemli sağlık sorunları oluşturmaya devam etmektedir. Tiroid ile ilgili yeni gelişmelerine, bu kısa açılış konuşmamda,  sadece isim olarak değinmeme gerekirse;

ATA (American Thyroid Association, Amerikan Tiroid Birliği) 2015 klavuzu son guideline olarak, Thyroid dergisi 2016 Ocak sayısında yayınlanmitır.Mart 2015’te, Boston’da Endokrin Patoloji Derneği Konferansında, enkapsüle (kapsüllü) folliküler varyant papiller tiroid kanseri “(EFVPTC)” yeniden değerlendirilmiş ve bu terim yerine “NIFTP” (non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclei) yani “papiller çekirdek özellikleri gösteren non-invaze folliküler tiroid neoplazmı” gibi yepyeni bir terim kabul edilmiştir. Haziran 2016’da Japonya Yokohama’da  düzenlenen 19. Uluslararası Sitoloji Kongresinde; 2007 yılında Bethesda, Maryland’da kabul edilen o yıldan bugüne tiroid sitolojinde kabul edilen ve kullanılan Bethesda Sistemi, Dr. Ali ve Vielh tarafından ilgili panelde değerlendirilmiş, papiller tiroid karsinomunun (PTC) çok daha agresif olan “Hobnail varyantı” eklenmiş, ATA 2015 kılavuzunda, Bethesda Sisteminin yine aynı şekliyle kabul edilmesine rağmen, “Hurthle hücreli karsinom” tanımı yerine “Onkositik karsinom/adenom” tanımı kullanıma girmiş, başka, diğer önerilerde bulunulmuş ve “Tiroid Sistemi Raporlamasında Bethesda Sistemi II”nin “early 2018” de oluşturulacağının ümit edildiği ifade edilmiştir. Bu sistem, Şubat 2018’ de söyledikleri gibi, yayınlanmış, basılmıştır. Tiroid nodülleri ve özellikle diferansiye tiroid kanserleri için olmak üzere diğer hastalıklarını da ihtiva eden, dünya genelinde çok sayıda tiroid klavuzu bulunmaktadır. Bununla birlikte; en çok kullanılagelen, benim de takip ettiğim ATA klavuzudur ve son ATA klavuzu olan ATA 2015 klavuzunda (II. Güncelleme) ise bir önceki klavuz olan ATA 2009 (I. Güncelleme)’a göre, 8 yeni soru, 21 yeni öneri ve 21 öneride anlamlı değişiklik bulunmaktadır. Kılavuzda sırasıyla; tarama programları, saptanmış nodüllere yönelik yaklaşımlar, ameliyat yaklaşımları, malignite hastalarındaki takipler ve diğer tedavi modaliteleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Hepinize tekrar hoşgeldiniz diyor iyi bir toplantı  diliyorum.” dedikten sonra söz alan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik, burada yaptığı konuşmada, bu tür toplantıların çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Tek bir konuya odaklanarak ayrıntılı güncel bilgilerin tartışıldığı toplantıların uzun kongrelerden daha faydalı olduğuna inanıyorum. Böyle ulusal bir toplantılar serisinin ilkine ev sahipliği yapmaktan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Daha sonra söz alan, Karadeniz Cerrahi Derneği Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ise derneklerinin Karadeniz'deki cerrahları bir araya getirebilmek, aynı ortak dili kullanabilmek için kurulmuş bir dernek olduğunu söyledi. İlk büyük toplantıyı Giresun'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkyılmaz, şöyle devam etti: "Derneğin bir diğer amacı da bölgedeki eğitim ve araştırma hastaneleri ya da üniversitelerde olan genç arkadaşlarımıza da yardımcı olabilmek, onların konuşabilecekleri bilimsel çalışmalarını sunabilecekleri platform oluşturmaktı ve bugün de onları dinlemekten mutlu olacağız."

Türkyılmaz, dernek olarak bu tür toplantıları devam ettireceklerini belirterek, "İki ayda bir yapmayı planlıyoruz, bir sonraki toplantı Ordu'da olacak, daha sonra Rize'de, mayıs gibi de Trabzon'da bir toplantı yapacağız." diye konuştu.

Tüm katılımcılara, yaka kartı ve katılım sertifikası verilen kongrede, Sabah ve Akşam Sözlü Bildiri Oturumları olmak üzere ayrı ayrı 2 sözlü bildiri oturumları olmak üzere 4 oturumda bilimsel konuşma da gerçekleştirildi. Tüm Sözlü Bildirler, ayrıca bir Bildiri Özetleri Kitabında (Abstract Book) basıldı. Karadeniz Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ve Kongre Başkanı Doç. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından yapılan Kapanış Konuşması ile toplantıya son verilirken, Dernek Başkanına teşekkür belgesinin takdiminin ardından, Dernek Başkanı, Kongre Başkanı, Düzenleme Kurulu, Bilimsel Kurul, konuşmacılar, katılımcılar ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Intern Doktor ve Stajyer Doktorları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek toplantıya son verildi.

Hızlı Erişim