Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Anabilim Dalımız Dr. Öğ. Üyesi Şiran KESKE’nin 2014 yılında başlaması ile Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı adı altında kurulmuştur. 2015 yılında ana bilim dalımız bünyesine Dr. Öğ. Üyesi İlknur YAVUZ ve 2016 yılında Prof. Dr. Meltem Arzu YETKİN’in eklenmesi ile büyümüştür. 2016 yılında ana bilim dalımızın adı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilmiştir. Ana bilim dalımıza daha sonra sıra ile Dr. Öğ. Üyesi Ahmet Melih ŞAHİN, Dr. Öğ. Üyesi Emsal AYDIN ve Dr. Öğ. Üyesi Sinan ÇETİN’in eklenmesi ile şu andaki mevcut kadromuz oluşmuştur. Ana bilim dalımıza 2019 yılından itibaren Tıpta Uzmanlık Kurumu tarafından araştırma görevlisi yetiştirme hakkı tanınmıştır ve 2020 yılından itibaren araştırma görevlileri anabilim dalımızda eğitim almaya başlamışlardır.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğ. Üyesi Şiran KESKE  (2014-2015)
Dr. Öğ. Üyesi İlknur ŞENEL  (2015-2016)
Prof. Dr. Meltem Arzu YETKİN  (2016-Halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Prof. Dr. Meltem Arzu YETKİN
Dr. Öğ. Üyesi İlknur ŞENEL
Dr. Öğ. Üyesi Ahmet Melih ŞAHİN
Dr. Öğ. Üyesi Emsal AYDIN
Dr. Öğ. Üyesi Sinan ÇETİN
Araş. Görevlisi Emrullah ATAŞ
Araş. Görevlisi Enes TELLİ
Araş. Görevlisi Hüseyin ÖZTÜRK
Araş. Görevlisi Ferah ÖĞÜT
Araş. Görevlisi Mustafa SAĞLAM
 
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Ana bilim dalımız erişkin yaş grubunda gelişen hem toplum kaynaklı hem de sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarla ilgilenmektedir. Toplum kaynaklı olarak brusella, tifo, kolera gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra üriner sistem enfeksiyonu, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, santral sinir sistemi enfeksiyonları, kan dolaşımı enfeksiyonları, üst ve alt solunum sistemi enfeksiyonları başlıca ilgilendiğimiz enfeksiyonlardır. Bunların yanı sıra akut viral hepatit A, akut viral hepatit B ve akut viral hepatit C, HIV hastalığı,  SARS-Co-V2 hastalığı, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, influenza, Hanta Virüs enfeksiyonları gibi viral hastalıkların takip ve tedavisinde de rol oynamaktadır. Sağlık hizmeti kökenli üriner sistem enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, ventilatör ilişkili pnömoniler ve kateter ilişkili kan dolaşımı ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavilerinin planlanması da anabilim dalımızın faaliyet alanı içerisindedir. Bu hastalıkların tedavisinin yanı sıra sağlık kuruluşlarında enfeksiyon gelişimini engelleyici faaliyetlerin hepsini planlayan ve birimleri koordine eden Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin en önemli parçasını oluşturmaktayız. Enfeksiyon hastalıkları tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımını önlemek için akılcı antibiyotik kullanım politikaları belirlemek anabilim dalımızın bir başka çalışma alanıdır. Ayrıca hastanelerin çalışmalarını sağlayan en önemli birimlerden biri olan sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarının doğru ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, bu konu ile ilgili kurallar koymak ve uygulamasını sağlamak anabilim dalımızın ilgi alanları içerisindedir.
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Anabilim dalımızda hem mezuniyet öncesi lisans öğrencilerine hem de mezuniyet sonrası uzmanlık öğrencilerine eğitim vermektedir. Lisans dersleri ile amacımız yetişen hekim adaylarına bundan sonraki çalışma hayatları boyunca karşılaşabilecekleri enfeksiyonları tanıtmak ve karşılaşmaları durumunda hastalıkların yönetimini sağlamaktır. Lisansüstü eğitimlerim ile hedefimiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alalında tanıyı koyabilen, tedavi edebilen ve bu konuda araştırma yapabilen uzman hekimler yetiştirmektir.
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Viral hepatitle Savaşım Derneği
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases