Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


 Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sembol YILDIRMAK
sembol.yildirmak@giresun.edu.tr
0454 310 16 28
Özgeçmiş

Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Murat USTA
murat.usta@ giresun.edu.tr
0454 310 16 00 / 2812
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Ömer EMECEN
omer.emecen@ giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş
Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri
Arş.Gör.Dr. Engin IŞIK
@ giresun.edu.tr
0454 310 16 00 
Özgeçmiş