Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 2012 yılında Doç. Dr. Şahin Direkel tarafından kurulmuştur. Takip eden yıllarda ise Prof. Dr. Cihangir Akdemir, Doç. Dr. Emel Uzunoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Nejla Cebeci Güler Ana Bilim Dalında göreve başlamışlardır. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında (RTE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ile yapılan protokolle) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “ortak tezli yüksek lisans programı” açılmıştır.

Anabilim Dalı Başkanları
Doç. Dr. Şahin Direkel                (2012-2015)
Prof. Dr. Cihangir Akdemir          (2015-2021)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Prof. Dr. Cihangir Akdemir                     Özgeçmiş
Doç. Dr. Şahin Direkel                            Özgeçmiş
Doç. Dr. Emel Uzunoğlu                         Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Nejla Cebeci Güler          Özgeçmiş
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
İnsanlarda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların teşhis, tedavi ve korunma yollarının belirlenmesi, takibinin sağlanması ve antimikrobiyal ilaç direnci dahil hastaya ait örneklerin incelenmesinde kullanılacak olan mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, uygulanması, yorumlanması ve konsültasyonu da içeren kliniğe özgün laboratuvar branşı ve uzmanlık alanıdır. Bakteri, virüs, mantar ve parazit etkenler araştırılmakta ve bu alanlarda lisansüstü öğrenciler danışmanlarının nezaretinde proje çalışmalarını yürütmekte ve yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmektedir.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Dönem 1, 2 ve 3’de yer alan kurullar içerisinde teorik ve uygulamalı dersler ve dönem 5’de seçmeli staj yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu programdan 7 öğrenci mezun edilmiş olup, 5’inin tez çalışmaları halen devam etmektedir.

Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
 1. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği SMG/STE eğitimleri kapsamında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı iş birliğiyle Laboratuvar Tanı Algoritmaları ve Olgu Sunumları ile Yaşanan Sorunların Tartışılması (KLİMUD- Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu KLİMUD- Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu katkılarıyla)
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
 1. Ev tozu akarlarının saptanmasında kullanılan yöntemlerin etkinliklerinin araştırılması (C.Akdemir, Ş.Direkel, E. Uzunoğlu, N. Cebeci Güler. 2018) (ULUSAL)
 2. Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar (C.Akdemir, D.Mutlu. 2019) (ULUSAL)
 3. Giresun ilinde hamam böceklerinin yayılımı ve halk sağlığı açısından önemi üzerine araştırmalar (C.Akdemir, H.Şentürk) (ULUSAL) (Devam ediyor)
 4. Candida parapsilosis kompleks izolatlarının virulans özelliklerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:CEBECİ GÜLER NEJLA,Yürütücü:TOSUN İLKNUR, Araştırmacı:Akyüz Zeynep, 01/10/1999 - 01/10/2011 (ULUSAL)
 5. Klinik örneklerden izole edilen Candida suşlarının konvansiyonel ve moleküler metodlarla tür düzeyinde identifikasyonunun karşılaştırılması., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı;Zeynep BALKAN, Yürütücü;Nejla Cebeci GÜLER, , 01/04/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 6. Kan kültürlerinden izole edilmiş Candida guilliermondii suşlarının genotipik ve virülans özelliklerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:CEBECİ GÜLER NEJLA,Araştırmacı:TOSUN İLKNUR, , 22/03/2016 - 12/10/2017 (ULUSAL)
 7. Meyerozyma guilliermondii'de pulse field jel elektroforezi-genomik DNA'nın restriksiyon enzim analizi için uygun enzimin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:NEJLA CEBECİ GÜLER, Araştırmacı:SALİHA KESTİ, 08/05/2017 - 28/06/2019 (ULUSAL)
 8. Göbek Bakımında Kullanılan Anne Sütü, Kuru Tutma Ve Klorheksidin Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:KÜÇÜK ALEMDAR DİLEK, Araştırmacı:YAPAR KÜRŞAD, Yürütücü:KÜÇÜK EMİNE ELA, Araştırmacı:DİREKEL ŞAHİN, , 22/06/2015 - 17/04/2018 (ULUSAL)
 9. Karadeniz Bölgesinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Salmonella Türlerinin Genotipik Olarak Tiplendirilmesi ve Suşlar Arasındaki Klonal İlişkinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL,  Araştırmacı:DİREKEL ŞAHİN,  Araştırmacı:AKDEMİR CİHANGİR, 01/06/2015 - 09/11/2017.
 10. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Gram negatif bakterilerde integron gen kasetlerinin ve antibiyotik direnç genlerinin moleküler karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:KIR BÜŞRA, Yürütücü:DİREKEL ŞAHİN, , 22/03/2016 - 28/06/2017 (ULUSAL).
 11. Giresun Prof Dr İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter suşlarında direnç ve klonal ilişkinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL, Yürütücü:DİREKEL ŞAHİN, Araştırmacı:ÇOPUR ÇİÇEK AYŞEGÜL, Araştırmacı:KELEŞ SELMA, 13/03/2013 - 23/12/2015 (ULUSAL)
 12. Giresun’daki Parklarda Parazitlerin Yaygınlığı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:KARAMAN ÜLKÜ, Yürütücü:DİREKEL ŞAHİN, Yürütücü:KAÇMAZ GAMZE, 22/12/2016 - 12/06/2018 (ULUSAL)
 13. Giresun da Tüketilen Yöresel Peynirlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:DİREKEL ŞAHİN, Araştırmacı:UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL, Araştırmacı:AKDEMİR CİHANGİR, Yardımcı Personel:KIR BÜŞRA, 03/04/2015 - 12/06/2018 (ULUSAL)
 14. Yeni schiff bazı bileşiklerinin sentezi karakterizasyonu kuantum mekaniksel hesaplamaları ve antioksidan antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 13/03/2013 - 25/12/2015 (ULUSAL)
 15. Tiyofenli Schiff bazı türevlerinin antiparaziter aktivitesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: DİREKEL ŞAHİN, Araştırmacı: MEMİŞ HANDE, 01/04/2020 - 01/07/2021 (ULUSAL)
 16. Klinik örneklerden izole edilen gram negatif bakterilerin pfge yöntemiyle moleküler tiplendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: DİREKEL ŞAHİN, Araştırmacı: AKDEMİR CİHANGİR, Araştırmacı: EMEL UZUNOĞLU, Araştırmacı: BÜŞRA KIR, 10/04/2019 – Devam ediyor (ULUSAL)
 17. Dermatofitoz Şüphesi Olan Hastalarda Klinik Örneklerin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: OĞUZ IŞIL DENİZ, Araştırmacı: DİREKEL ŞAHİN, Araştırmacı: AKŞAN BURAK, Araştırmacı: KULAKLI SEVGİ, Araştırmacı: AKSOR SEDANUR 01/04/2020 – Devam ediyor (ULUSAL)