Tıp Eğitimi Akreditasyonu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
AKREDİTASYON PROGRAMI
 
 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Toplantılarımız
 
Toplantı Tarih Toplantı Sayısı Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası
22-23/06/2022 2022 Fakültemizde bu yıl ders programında ilk kez verilen Klinik Beceri ve İletişim dersinin uygulamalı sınavı Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencilerimize ile gerçekleştirildi. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
09/02/2022 2022 Dekanimiz Prof Dr Erdal AGAR’in katilimi ile Mufredat Komisyonu mevcut mufredatin UCEP 2020’ye uyarlanmasi ve Donem III dikey koridorunun olusturulmasi amaciyla toplantı yapıldı. Toplantida komisyon uyeleri tarafindan olusturulan MOTE ciktilari degerlendirildi, 2022-2023 Egitim-Ogretim Programi icin is bolumu yapildi. Mufredat Komisyon her ayin ilk ve ucuncu haftasi toplanmaktadir. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
22/12/2021 2021  Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
04/11/2021 2021 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
07/10/2021 2021 07/10/2021 tarihinde Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu toplantısı yapıldı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Programı’nın UÇEP 2020’ye tam uyum sağlaması amacıyla Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi çıktılarının oluşturulmasına Dönem 4, Dönem 5 ve Dönem 6 ders programlarının incelenmesi ile başlanmasına karar verildi, komisyon içinde iş bölümü planlandı.  Çalışmaların öğretim üyelerinin kurumsal mail adresleri ile oluşturulacak ve Google Drive üzerinden paylaşım sağlanacak ortak bir Excel dosyası üzerinden yürütülmesi planlandı. MÖTE çıktıları elde edildikten sonra 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’te Bilim Okuryazarlığı Dikey Koridoru oluşturulması planlandı. Müfredat Komisyonu’nun düzenli olarak her ayın ilk ve üçüncü haftasına denk gelen Salı günleri saat 13:30’da toplanarak çalışmalarını sürdürmesine karar verildi. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
20/09/2021 2021 20/09/2021 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Erdal AĞAR ve Dekan Yardımcılarımız ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat USTA ve Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri fakültemizdeki akreditasyon çalışmaları ile ilgili toplantı yaptı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
10/06/2021 2021 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
29/04/2021 2021 06 Mayıs 2021 tarihinde Program değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
29/04/2021 2021 29 Nisan 2021 tarihinde Program değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi ve aşağıdaki kararlar alındı.
KARAR-1)Tanışma ve açılış konuşmasını takiben Prof. Dr. Hülya Akan tarafından organizasyon şeması, kurulun görev tanımları ve işleyiş süreci hakkında bilgi verildi.
KARAR-2)Program değerlendirme modelleri hakkında Prof. Dr. Hülya Akan tarafından bilgilendirme yapıldı. Hangi modelleri kullanmamız gerektiği konusunda bir sonraki toplantıda karar alınmasına oy birliği ile karar verildi. 
KARAR-3)Bir sonraki toplantıda önümüzdeki eğitim-öğretim yılına ait stratejik hedeflerin gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR-4)Bir sonraki toplantının 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 16:00 da çevrimiçi olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR-5)İvedilik arz eden başka konuların olmaması nedeniyle toplantı son erdi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
29/04/2021 2021 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında pandemi nedeniyle tam kapanma dönemiyle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.04.2021 tarihli yazısının görüşülerek, Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI eğitim-öğretim programının düzenlenmesi amacıyla 29 Nisan 2021 tarihinde koordinatörler kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
21/04/2021 2021 21 Nisan 2021 tarihinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı hazırlıkları kapsamında Ana Bilim Dallarından gelen ders programlarının ve değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla mezuniyet öncesi müfredat komisyonu toplantısı yapıldı Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
15/04/2021 2021 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı toplantısı yapıldı.
KARAR-1) Bir önceki kurul kararları gözden geçirilip yapılan çalışmalar değerlendirildi.
KARAR-2) Soru analizlerinin Doç. Dr. Murat Usta tarafından raporlarının hazırlanmasına devam edilmesine, raporlamanın her bir sınav için tek bir rapor halinde düzenlenmesine ve Ana bilim dalı bazında tek tek raporlamanın yapılmamasına, raporun ilgili Ana Bilim Dalları ile direkt TEAD üzerinden paylaşılmasına; Akademik danışmanlık ile ilgili öğrenci anketinin akademik takvim sonunda tekrarlanarak raporlanmasına, sürecin Dr. Öğr. Üyesi Berkan Şahin tarafından yürütülmesine ve yönetilmesine karar verildi.
KARAR-3) Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜZÜAK tarafından yapılan UÇEP uyumluluk çalışmalarında dönem 1, 2 ve 3’ün uyumluluklarının tamamlandıktan sonra dönem 4 ve 5’in UÇEP uyumluluk çalışmalarının var olan hali ile temel excell tablosuna aktarılmasına karar verildi. 
KARAR-4) Prof. Dr. Hülya AKAN, Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN ve Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya DÜZGÜN tarafından iletişim becerisi koridoru ve bilimsellik koridoru içeriklerinin dönem 2’yi kapsayacak şekilde hazırlanmasına ve öğretim üyesi ve program içinde zaman ve süre gerekliliklerinin saptanarak gereği için Dekanlık makamına sunulmasına karar verildi.
KARAR-5) İç ve Dış paydaş çalıştayı ile ilgili hazırlık çalışmalarının Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya DÜZGÜN tarafından yürütülmesine karar verildi.
KARAR-6) Eğitici-eğitimi etkinliklerinin değerlendirilmesi ve yeni başlayan öğretim üyelerinin eğitici yetkinliklerinin değerlendirilmesi için tıp fakültesinde bulunan bütün Öğr. Üyelerine eğitici öz-değerlendirme anketinin yapılmasına ve değerlendirilme tablosunun güncellenmesine karar verildi.
KARAR-7) Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim dalı tarafınca yapılan eğitimlerin ve çalışmaların belgelendirilmesine ve akreditasyon dosyasına eklenmesine karar verildi.
KARAR-8) Doç. Dr. Ural OĞUZ tarafından bir sonraki akademik yıl için öğrenci ve öğretim üyeleri için oryantasyon çalışmalarının başlatılması /geliştirilmesine ve hazırlanan oryantasyon kitapçıklarının web sitesi üzerinden paylaşılmasına karar verildi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
12/03/2021 2021  Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu toplantısı yapıldı.
1-2020-2021 yılı Dönem 1 ve Dönem 2 ders programlarının UÇEP ile uyumluluğunun değerlendirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi çalışmasının, Dönem 2 için Anabilim Dallarından gelen görüşler  Dönem 2 Koordinatörlüğü tarafından komisyonumuza iletildikten sonra Komisyonun ileriki bir tarihte yapacağı toplantı ile  tamamlanmasına karar verildi.
2-Formların ve süreçlerin toplantı tutanağı ile birlikte Dekanlık Makamına sunulmasına karar verildi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
25-26/01/2021 2021

Tıp Fakültemizde Eğitici Eğitimleri 25-26 Şubat yapıldı.

Yüz yüze klasik eğitici-eğitimleri ile başlayan eğitimler, pandemi sonrası TEAD tarafından yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, uzaktan ve öğretim üyelerinin ve Fakültemizin gereksinimleri doğrultusunda yapılandırılıyor. “Ölçme ve değerlendirmenin temelleri: Bilgiyi sınamak” başlıklı eğitimimizin ikincisi 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
15/01/2021  2021 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı toplantısı yapıldı.
KARARLAR
KARAR 1-) Çalışma takvimi planladığın şekilde uygulandığına karar verildi. Pandemi nedeni ile yapılamayan yüz yüze dış paydaş toplantısının e-posta yolu ile veya online toplantı şekilde hazırlıklarının planlanmasına karar verildi.
KARAR 2-) Dikey koridorların içerik yapılandırılması ve pilot olarak başlanan klinik beceri koridorunun dönem 2 ve 3 de devam edecek devamına ve önümüzdeki akademik takvimde başlanması planlanan bilim ve profesyonellik koridorunun içeriğinin Nisan 2021 e kadar Prof. Dr. Hülya AKAN, Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY ve Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN tarafından planlanması, çalışmaların tamamlanmasına ve Program değerlendirme kuruluna sunulmasına karar verildi. Prof. Dr. Hülya AKAN, Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY ve Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN’ nin bir sonraki toplantıda sunmasına karar verildi.
KARAR 3-) Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY’ın dış paydaş listesini mail olarak Anabilim Dalı ile paylaşmasına ve listenin son halinin ve dış paydaş sorularının planlanarak onay için Dekanlık makamına sunulmasına karar verildi.
KARAR 4-) Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından Akademik danışmanlık kurulu hakkında dekanlık makamının bilgilendirilmesine ve akademik danışmanlık kurulu için planlama yapmasına karar verildi.
KARAR 5-) Yapılan çalışmalar ve eğitimlerin basın da daha fazla yer almasının sağlanmasına karar verildi.
KARAR 6-) Öğretim üyelerine ve öğrencilere yönelik oryantasyon kitapçığı için Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından taslak ve içerik hazırlanmasına, Doç. Dr. Ural OĞUZ tarafından kitapçıkların içerik ve tasarımının oluşturulmasına karar verildi.
KARAR 7-) İç paydaşlara yönelik program değerlendirme toplantısı için Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından ön hazırlık çalışmasının yapılmasına, Doç. Dr. Ural OĞUZ tarafından mart-nisan ayı içinde iç paydaş çalıştayının gününün belirlenmesine karar verildi.
KARAR 8-) Eğitici eğitimlerinin devam ettirilmesine ve bir sonraki eğitimin eğiticilerin çalışma takvimine göre belirlenmesine karar verildi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
17-18/12/2020 2020

Tıp Fakültemizde Eğitici Eğitimleri 17-18 Aralık yapıldı.

Fakültemizin çağdaş tıp eğitiminde sürekli iyileştirme ve geliştirmenin gerekliliği ilkesi ile başlattığı süreçlerin bir tanesi olan eğiticilerin eğitimleri, olağanüstü pandemi koşullarına rağmen devam ediyor. 
Yüz yüze klasik eğitici-eğitimleri ile başlayan eğitimler, pandemi sonrası TEAD tarafından yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, uzaktan ve öğretim üyelerinin ve Fakültemizin gereksinimleri doğrultusunda yapılandırılıyor.   “ Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkeleri ve yapılandırılmış sözlü sınav” başlığı ile  Haziran 2020’ de gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye’de de bir ilk olan online eğitici eğitimlerimizin ikincisi “Ölçme ve değerlendirmenin temelleri: Bilgiyi sınamak” başlığı ile 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde yapıldı..
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
11/12/2020 2020 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı toplantısı yapıldı.
KARARLAR
KARAR-1-) Dönem koordinatörleri ile UZEM ve yüz yüze eğitim değerlendirildi. Değerlendirilme sonucunda Koordinatörlerin sınav bitiminden hemen sonra TEAD ile sınavın yapıldığını bildirmesine karar verildi. 
KARAR-2) UZEM üzerinden yapılan çoktan seçmeli soruların analizi yapılması için sorunların sıra numarası ile kodlama yapılmasına karar verildi. Sınav bildiriminden sonra soru numara kodlarının sınav analizlerini yapmak ve raporlamak üzere TEAD a ulaştırılmasına karar verildi. Dönem 4 ve Dönem 5 Koordinatörlerinin sınavı yaptıktan sonra TEAD bilgi vermesi ve soru analizlerinin ve raporlamalarının yapılabilmesi için excell formatında TEAD a ulaştırmalarına yapılmasına karar verildi.
KARAR-3) Bir sonraki akademik yıl için öğrenci ve öğretim üyeleri için oryantasyon çalışmalarının başlatılması /geliştirilmesine ve hazırlanan oryantasyon kitapçıklarının web sitesi üzerinden paylaşılmasına karar verildi.
KARAR-4) Eğiticilerin gelişimi programı çerçevesinde planlanan “Ölçme ve Değerlendirmenin temel İlkeleri ve Bilgiyi sınamak” başlığı ile 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ilk eğitime Ocak 2020 öğretim üyesi kişisel değerlendirme anketinde çoktan seçmeli soru ifadesinde çoktan seçmeli sınav yeterliliğinin 2 (iki) ve altında olarak değerlendiren Öğr. Üyelerinin, TEAD ve ÖDK üyelerinin eğitime alınması ve eğitimin Meet üzerinden yapılmasına karar verildi. Diğer öğretim üyelerinin aynı konuda düzenlenecek bir sonraki eğitime davet edilmesine karar verildi.
KARAR-5) Doç. Dr. Murat USTA tarafından uzaktan eğitime niteliksel olarak adapte edilen öğrenci memnuniyet anketlerinin TEAD tüm üyeleri tarafından değerlendirilerek son halinin verilmesine anketlerin TEAD ile paylaşmasına ve mail üzerinden revize çalışmaların yapılmasına karar verildi.
KARAR-6) Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY tarafından hazırlanan dış paydaş listesi sunuldu. Listenin ve çalışmaların TEAD üyeleri tarafından incelemesi ve duruma göre revize edilmesi için mail üzerinden çalışmaların devam etmesine ve karar verildi.
KARAR-7) Prof. Dr. Hülya tarafından Dekanlık makamına Akademik Danışmanlık kurulunun kurulma süreçleri konusunda bilgi verilmesine karar verildi.
KARAR-8) 2021 mart ayında GRÜ-MÖTE programının değerlendirilmesi için geniş katılımlı iç paydaş çalıştayı yapılmasına ve Dekanlık makamı ve PDGK’ ya sunulmak üzere TEAD tarafından raporlanmasına karar verildi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
  2020
26 Kasım 2020 tarihinde Sayın Dekanımız Prof. Dr. Canan Çelik İçen, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Ural Oğuz ve Doç. Dr. Mücahit Günaydın, Dönem 4 koordinatörlerimiz Dr. Öğr. Üyesi. Şebnem Alanya Tosun ve Prof. Dr. Alptekin Tosun, Dönem 5 koordinatörlerimiz Dr. Öğr. Üyesi İlker Fatih  Sarı ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Danışman ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D. öğretim üyesi ve il pandemi kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlknur Yavuz’un katılımıyla yüz yüze sınavlarda alınabilecek ek güvenlik tedbirleri ile ilgili çevrimiçi toplantı yapıldı. 
Bu konuda aşağıdaki hatırlatma metninin öğrenci ve öğretim üyeleriyle  bir kez daha paylaşılması kararlaştırıldı.
Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 2020-2021’deki Dönem IV ve V Stajındaki Sınavlar
Dönem IV ve Dönem V staj sonu teorik ve pratik sınavlar 2 aşamalı, gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.
Yazılı Sınav
• Dönem IV ve Dönem V staj sonu yazılı sınavlar Tıp Fakültesi Dekanlık binasında belirlenen sınıflarda yapılmaya devam edilecektir. 
• İki ve ikiden farklı stajın sınavı aynı güne denk gelmesi durumunda sınavlar farklı saatlerde yapılacaktır.  Bu planlamayı anabilim dalı başkanlarıyla görüşerek ilgili dönem koordinatörü yapacaktır. 
• Sınavlar Tıp Fakültesi Dekanlık binası dersliklerinde yapılacaktır. Hangi öğrencilerin hangi sınıfta sınava girecekleri staj öğrenci temsilcilerine en az bir gün önceden Ana Bilim Başkanlıklarınca bildirilmesi gerekmektedir. 
• Sınavlardan en az 2 saat önce ve sınavlardan sonra sınıflar ilaçlanarak havalandırılacaktır. 
• Sınav süresince öğrenciler ve gözetmenler kişisel koruyucu önlemler kapsamında maskelerini ağzı ve burnu kapatacak şekilde takacaklardır.  
• Sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.
• Sınav öncesinde ya da sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi gibi kişisel malzeme alışverişinde bulunması kesinlikle yasaktır. Tüm öğrenciler sınav için gerekli kırtasiye malzemelerini (kalem, silgi, kalemtıraş vs) yanlarında getirmek zorundadırlar.
• Sınıflar sınavdan sonra havalandırılacak ve ilaçlama yapılarak diğer sınav için hazırlanacaktır. 
• Sınav öncesi ve sınav sonrası öğrencilerin kişisel koruyucu önlemler ile beraber sosyal mesafeye uymaları gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin sorumluluğundadır. 
 
Sözlü Sınav
• Sözlü sınavlar kişisel koruyucu önlemler alınarak yüz yüze yapılacaktır. 
• Sözlü sınavların nerede yapılacağı, yoğunluk da göz önüne alınarak ilgili Ana Bilim Dallarınca planlanacak olup aynı zamana denk gelen stajla ilgili Ana Bilim Dalı başkanları planlamaları yaparak ilgili koordinatöre bildirecektir. Sınav saati çakışan stajlar için gerekli durumlarda koordinatör planlamaları yapmakla yetkilidir. Tüm yazılı ve sözlü sınavların hafta başında planlanarak öğrencilere duyurulması gerekmektedir. 
• Sözlü sınavlarda, sözlü sınav yerine alınmadan önce beklenilen alanda ve koridorlarda yığılma oluşmasını engellemek için gerekirse öğrencilerin öğleden önce ve sonra olmak üzere iki gruba ayrılarak ya da saatlik planlamalar yapılarak çağrılması daha uygun olacaktır. 
• Öğrenciler sözlü sınavın yapılacağı yere girişten itibaren maske takmalı, sözlü sınav salonunda ve sözlü sınav süresince tıbbi maske takmaya devam etmelidir.
• Sözlü sınav yerinde sözlü sınava girecek öğrenciler ve öğretim üyelerinin kullanımı için yeteri kadar el antiseptiği bulundurulacaktır.   
• Sözlü sınav yerlerinin sözlü sınav sırasında gerekli havalandırma işlemleri yapılacaktır. 
• Sözlü sınavdan çıkan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde binadan ayrılacaklardır. 
• Sınav öncesi ve sınav sonrası öğrencilerin kişisel koruyucu önlemler ile beraber sosyal mesafeye uymaları gerekmektedir. Bu durum öğrencilerin sorumluluğundadır.
 
12/11/2020 2020 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı toplantısı yapıldı.
KARARLAR
KARAR-1-) Danışmanlık sisteminin Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından daha aktif kullanması için duyuru ve bildiri yayınlamasına karar verildi.
KARAR-2-) Doç. Dr. Murat USTA tarafından kurul ve staj sonlarında öğrencilerden geri bildirim alınmasına ve Öğrenci geri bildirim anketlerinin uzaktan eğitim sistemine göre düzenlenmesine karar verildi.
KARAR-3-) Program Değerlendirme Yöntemlerinin ve program değerlendirme iç paydaş toplantısının ön hazırlık çalışmalarının Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından hazırlanıp TEAD üyelerine sunmasına karar verildi.
KARAR-4-) Eğiticilerin eğitimi planlaması çerçevesinde, Ölçme Değerlendirmenin temelleri: bilgiyi sınamak eğitimi için Prof. Dr. Hülya AKAN, Prof. Dr. Özlem TANRIÖVER ve Doç. Dr. Murat USTA’ nın ortak bir çalışma planlamasına ve eğitimin Aralık ayının 17-18 yapılmasına karar verildi. Eğitime katılacaklar, daha önce yapılan anket çalışmalarına katılma önceliğine göre seçilmesine karar verildi. Katılımcı sayısı eğitim içeriğine göre tekrar değerlendirilecek.
KARAR-5-) Prof. Dr. Hülya AKAN, Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN ve Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY’ın dikey koridorların entegrasyonu ve gelişimi için çalışmalara başlamasına karar verildi.
KARAR-6-) Bir sonraki Akademik Kurulun 24 Aralık Perşembe günü saat 13:00 yapmasına karar verildi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
22/10/2020 2020 2 Ekim 2020 Perşembe günü saat 16'da Akdeniz Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat TURHAN ve TEAD başkanı Prof.Dr. Erol GÜRPINAR tarafından yazılımını kendilerinin geliştirdiği sınav/ soru bankasının program tanıtımı online olarak yapıldı.
Fakültemiz TEAD başkanı Prof. Dr. Hülya AKAN’ın girişimleriyle yapılan toplantıya Sayın Dekanımız Prof. Dr. Canan Çelik İÇEN, Dekan Yardımcılarımız Doç. Dr. Ural OĞUZ ve Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN, Koordinatörler Kurulu üyesi ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu üyesi öğretim üyeleri katıldılar.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
19/10/2020 2020 Öğrenci akademik danışmanlık sistemi ile ilgili öğrencilerimize değerlendirme anketi yapılmıştır. Anket Sonuçları için Tıklayınız.
16/10/2020 2020 Mezuniyet Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
15/10/2020 2020 Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu toplantısı yapıldı.
KARAR-1-) Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu başkanı olarak Prof. Dr. Sembol YILDIRMAK, başkan yardımcısı olarak Dr. Öğr.  Üyesi Hasan Mücahit ÖZBAŞ, raportör olarak Dr. Öğr. Üyesi Emine TEKİN seçilmiştir.
KARAR-2-) Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜZÜAK tarafından Dönem I, II ve III için çalışma dosyası oluşturulduğunda diğer toplantı tarihi belirlenecektir.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
01/10/2020 2020 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı toplantısı yapıldı.
KARARLAR
KARAR-1-)Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından hazırlanan çalışma programı oy birliği ile kabul edildi.
KARAR-2-)Dekanlık makamından UZEM üzerinden yapılan sınav soru analizleri raporu ile ilgili resmi yazının geri dönüşünün beklenmesine karar verildi.
KARAR-3-) Dönem 1, 2, 3 UÇEP uyumluluk çalışmaların sonuçlandırılmasına karar verildi. Bu bağlamda müfredat komisyonuna, minör müfredat değişikliği süreçlerinin hazırlanması için öneri sunulmasına karar veridi.
KARAR-4-) Müfredat ve Ölçme değerlendirme komisyonuna devredilecek işlerin ve aktarılacak süreçlerin ön planlama ve hazırlıklarının yapılıp ilk komisyon toplantılarında sunulmasına karar verildi.
KARAR-5-) UÇEP çalışmalarının sonuçlarına bakılıp Dikey koridorlarının Müfredat Komisyonun alt komisyonları olarak oluşturulmasın önerilmesine karar verildi.
KARAR-6-) Akademik danışmanlık komisyon kurulması için Anabilim dallarına resmi yazılmasına ve birimlerinden kendi bölümlerinden Öğretim Üyesi önermelerine karar verildi.
KARAR-7-) GRÜTF-MÖTEP programının değerlendirilmesi için Prof. Dr. Hülya AKAN, Doç. Dr. Murat USTA ve Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY ‘ın ortak bir çalışma yapmalarına ve ölçekleri belirlenmesine karar verildi.
KARAR-8-) Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından sürecin sunumu ve eksik olan kısımlar belirlendi. Komisyonların dahil edilmesine ve çalışların ortak bir yapıda devam etmesine karar verildi.
KARAR-9-) TEAD üyelerinin çalışmalarının paylaşmasına ve akademik çalışmaların arttırılmasına karar verildi.
KARAR-10-) Dekanlık makamına 2020-2021 MÖTEP akreditasyon eğitimi çalışma planının ve TEAD taleplerini sunulmasına karar verildi.
KARAR-11-) Bir sonraki Akademik Kurulun 12 Kasım Perşembe günü saat 13:00 yapmasına karar verildi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
28/09/2020 2020 25 Eylül 2020 tarihinde Uzaktan Eğitim Merkezi yetkilileri ile yapılan eğitim toplantısını takiben Koordinatörler kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2020-2021 güz döneminde pratik ve teorik derslerin nasıl yapılacağı, derslerdeki yoklama uygulamasının planlanması, ölçme-değerlendirme yöntemleri, uzaktan çevrimiçi sınav güvenliği için gerekli tedbirler, baraj uygulaması, hastanede yüz yüze staj uygulamaları için güvenlik tedbirleri konuları ele alındı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
16/09/2020 2020 Koordinaörler Kurulu Toplantısı Yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
8/09/2020 2020 Dönem Temsilcisi Öğrencilerimizle online toplantı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
28/08/2020 2020 Dönem Temsilcisi Öğrencilerimizle online toplantı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
18/08/2020 2020 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nın katlımıyla Koordinatörler Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik takvimleri, Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından öğretim üyelerine eğitim programımız ile ilgili eğitim vermesi, yüz yüze eğitim için alınacak tedbirler, eğitim komisyonlarının oluşturulması ve yeni hastanede Tıp Eğitimi için ihtiyaçların belirlenmesi konu başlıkları ele alındı. Dönem Temsilcisi Öğrencilerimiz online toplantı yapıldı.  
12/08/2020 2020 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı online toplantısı yapıldı.  
08/07/2020 2020 Sayın Dekanımız Prof. Dr. Canan Çelik İçen başkanlığında dönem 1 ve dönem 2 koordinatörleriyle eğitim toplantısı yapıldı. Uzaktan eğitim sistemi ve sınavlar değerlendirildi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için planlamalarda bulunuldu.  
03/07/2020 2020 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı online toplantısı yapıldı.  
23/06/2020 2020 23 Haziran Dönem 1, 2 ve 3 uzaktan sınavların hazırlanması, 2020-2021 eğitim-öğretim planlarının düzenlenmesi gündemiyle Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanının katılımıyla online koordinatörler kurulu toplantısı yapıldı.  
11/06/2020 2020 2020-2021 eğitim-öğretim planlarının ve akademik takvimlerinin düzenlenmesi ve yapılan uzaktan deneme sınavının değerlendirilmesi gündemiyle Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanının katılımıyla online koordinatörler kurulu toplantısı yapıldı.  
06/06/2020 2020

 

Fakültemizde online eğiticinin eğitimi kursu gerçekleştirildi.
Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
15/05/2020 2020 Yükseköğretim Kurulu’nun 11.05.2020 tarihli yazısının görüşülerek, 2019-2020 eğitim-öğretim planlarının ve sınav takvimlerinin yeniden düzenlenmesi gündemiyle Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanının katılımıyla online koordinatörler kurulu toplantısı yapıldı.  
07/05/2020   2020 Dönem Temsilcisi Öğrencilerimizle Online Toplantı Yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
07/05/2020   2020/05 KARAR – 1) Ocak ve Şubat dönemi planlandığı gibi uygulandı. Yeni dönemde pandemi koşullarına uygun olarak devam edilmesine uygun görüldü. Küçük ve alt komisyonların oluşturulup online ve yüz yüze toplantılara karar verildi.
KARAR - 2) TEAD pandemi süreci ile ilgili olarak geri kalınan konulara yönelik çalışmaların başlatılmasına ve alt komisyonlar açığın hızlıca kapatılmasına karar verildi.
KARAR – 3) Dönem 1, 2, 3, 4, 5, 6 için müfredat içeriğin değerlendirilme ve UÇEP’e uyumlandırma çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. UÇEP için bütün dönemlerin ön hazırlık çalışması yapıldı. Dönem 1 kordinatörü ile küçük bir komisyon kurulup toplantı yapılmasına karar verildi. Toplantı 13.05.2020 Çarşamba günü saat 13:30’da yapılması kararlaştırıldı.
KARAR – 4)Sınav analizleri ve geri bildirim analizlerinin daha önceden oluşturulmuş 3 (üç) kişilik komisyon tarafından incelenmesine ve devam ettirilerek sonlandırılmasına karar verildi.
KARAR – 5) Danışmanlık yönergesi fakülte kuruluna sunuldu. Dekanlık makamından onay gelmesi ile çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Covid pandemisi nedeniyle öğrencilerden gelen geri bildiriler doğrultusunda tüm öğretim üyelerine danışmanlık süresi ile iliği hatırlatma mesajı gönderilmesine karar verildi.
KARAR – 6) Müfredat ve ölçme değerlendirme komisyonu ve pdgk için tıp eğitimi anabilim dalından temsilciler olması gerektiği ve bir sonraki toplantıda temsilcilerin belirlenmesine gerektiğini konuşuldu ve belirlenmesine karar verildi.
KARAR – 7) Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY’ ın iç paydaş çalıştayının oluşturulan alt komisyon ile son halini hazırlamasına ve Öğretim Üyelerine bildirilmesine karar verildi.
KARAR – 8) Yönetmelik gereği yatay ve dikey koridorların müfredat komisyonun bir alt komisyonu olarak oluşturulmasına karar verildi.
KARAR – 9) Eğitici Eğitiminin anabilim dalı üyeleri ve belirlenen temsilcilerle küçük gruplar halinde oluşturulmasına ve online başlatılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
22.04.2020 2020 Mezuniyet Sonrası Öğrencilerimizle (Araştırma Görevlilerimizle) Online Toplantı Yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
21.04.2020 2020 İntern Öğrencilerimizle Online Toplantı Yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
17.04.2020 2020 Anabilim Dalı Başkanlarımızın Katılımıyla Online Koordinatörler Kurulu Toplantısı Yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
16.04.2020 2020 Öğrencilerin pandemi sürecindeki kaygılarını değerlendirmek ve tedbirleri almak için Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.B.D. tarafından anketler hazırlanması planlandı.  
27.03.2020 2020 Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN tarafından hazırlanan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı  öğretim üyeleri ile birlikte son hali verilen öğrenci danışanlık yönergeleri dekanlık makamına sunuldu.  
24.03.2020 2020 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın katılımıyla Koordinatörler kurulu toplantısı online olarak yapıldı  
19/03/2020   2020/04 KARAR – 1) İş planına takvimi ile eş zamanlı gidildiği, pandeminin durumuna göre toplantıların belirlenmesine karar verildi.
KARAR - 2) Yönergeler dekanlık makamına sunuldu. Fakülte Kurulunu onayına göre alt komisyonların oluşturulmasına karar verildi.
KARAR – 3)Doç.Dr. Murat USTA tarafından hazırlanan kurul sınav analizi sunuldu. Analiz için gerekli görülen kısımları incelemek için Prof. Dr. Hülya AKAN, Doç.Dr. Murat USTA ve Dr. Öğr .Üyesi Berkan ŞAHİN tarafından komisyon oluşturulmasına karar verildi.
KARAR – 4) Doç.Dr. Murat USTA tarafından dönem 4 ve dönem 5 geri bildirim süreçleri sunuldu.
KARAR – 5) Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY tarafından raporun düzenlemesine ve oluşturulan alt komisyon ile son halinin hazırlanıp bütün öğretim üyelerine duyurulmasına karar verildi.
KARAR – 6) Dikey koridorun önerisinin dekanlık makamına sunulmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
17.03.2020 2020 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın katılımıyla Koordinatörler kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
04/03/2020 2020 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Paydaş Çalıştayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
25/02/2020   2020/03 KARAR 1– )İç paydaş toplantısı hazırlıkları gözden geçirildi. Düzenlemeler yapılıp son hali oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 2- ) Geri bildirim analizi süreçleri gözden geçirildi. Geri bildirim formu istatistiklerine bakılarak sorular gözden geçirildi. Geri bildirim formunun kısaltılmasına ve son halinin hazırlanması için Prof. Dr. Hülya AKAN, Doç. Dr. Murat USTA, Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN görevlendirildi.
KARAR 3– ) Doç. Dr. Murat USTA tarafından pilot sorular üzerinden analiz sonuçlarını sunuldu. Toplantı tarihinden sonraki iki sınavda soru analizi yapılıp Öğretim Üyelerine geri bildirim verilmesine karar verildi.
KARAR 4-)Müfredat, Ölçme-Değerlendirme kurul/komisyon ve program değerlendirme kurulu ve organizasyon şeması önerisi Dekanlık makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5– ) GRÜ- MÖTEP analiz tablosu ve UÇEP uyumlandırma çalışması Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından sunuldu. Tüm dönemler analiz tablosu üzerinden başlatılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız 
13/02/2020 2020/02 KARAR – 1) Kurulun çalışmaları takvime uygun olarak devam ettiği eylem planında herhangi bir revizyona gerek olmadığına karar verildi.
KARAR - 2) İç paydaş toplantısının 4 Mart 2020 Çarşamba günü yapılmasına karar verildi. Çalıştay ile ilgili davetiye ve alt yapı çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY tarafından yürütülmesine ayrıca taslak çalışmanın değişilik yapılmadan kabul edilmesine karar verildi.
KARAR – 3/4)Öğrenci geri bildirimi ve sınav analizleri ile ilgili çalışmalar Doç. Dr. Murat USTA tarafından sunuldu. Son hali bir sonraki toplantıda Doç. Dr. Murat USTA tarafından sunulmasına karar verildi.
KARAR – 5) Danışmanlık Yönergesi tartışıldı ve son haline karar verildi. Yönergenin Fakülte kurulu onayına sunularak danışmanlık sürecinin başlatılmasına karar verildi.
KARAR – 6) Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından Öğretim Üyelerinin gelişim süreçleri çerçevesinde Giresun Üniversitesi tıp Fakültesi eğitici eğitimi modüler taslağı sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
KARAR – 7) 25 Şubat 2020 Salı günü saat 15:00 yapılması oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız 
16/01/2020   2020/01 KARAR – 1)SWOT analizleri üzerinden ileriye dönük eylem planı gözden geçirildi. Hazırlanmış olan eylem planı Sayın Dekanımız Prof. Dr. Canan ÇELİK'in onayıyla kabul edildi.
KARAR - 2)Öğretim Üyelerinin yeterlilik analizleri değerlendirildi. Analiz anketlerini cevaplamayan Öğretim Üyeleri’ne tekrar gönderilmesine karar verildi. Anket çalışmalarına katılan Öğretim Üyeleri’yle çalışmaların başlatılması, ilk eğitimin Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Üyelerine verilmesine karar verildi.
KARAR – 3)Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN tarafından hazırlanan çalışmalar değerlendirildi. Hazırlan sunum üzerinde düzeltmeler ve yeni önerilerde bulunundu.Çalışma üzerinde düzenleme yaptıktan sonra Resmi olarak sunulmasına karar verildi.
KARAR – 4)Doç. Dr. Murat USTA tarafından dönem 4 öğrenci analizleri yapıldı. Analiz sonucu bir sonraki toplantıda sunulmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
19/12/2019   2019/11 KARAR – 1)Tıp Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin akreditasyonu için bugüne kadar yapılan faaliyetler sunuldu.
KARAR – 2)Haziran 2020 ‘ye kadar yapılacak çalışma programı taslak olarak sunuldu. Program üzerinde görev paylaşımı yapıldı. Görev paylaşımları oy birliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
17.12.2019 2019/10 Prof. Dr. Elif BAYSAL, Doç. Dr. Murat USTA, Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY, Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜZÜAK Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.B.D. da görevlendirildiler.  
19.11.2019 2019/09 Prof. Dr. Hülya AKAN Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.B.D. Başkanlığına vekaleten atandı.  
15.11.2019 2019/08 Tüm öğretim üyelerinden eğitim tecrübelerini değerlendirmek için belge ve anket doldurmaları istendi ve anabilim dallarından SWOT analizi talep edildi.  
16-18.10.2019 2019/07 2019-20 Öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirme kursu düzenlendi. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
29.05.2019 2019/06 Tıp Fakültesi Dekan yardımcıları Samsun Ondokuz mayıs üniversitene akreditasyonla ilgili yerinde değerlendirme ve bilgilenme amaçlı ziyaret de bulundu.  
15.04.2019 2019/05 Tıp Fakültesi Öğrencilerine UÇEP ve akreditasyon hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
03.04.2019 2019/04 Tıp Fakültesi Anabilim Dallarından ders programlarını UÇEP’e uygun olarak revize etmeleri istendi.  
19.03.2019 2019/03 Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine UÇEP hakkında bilgilendirmek için Fakülte Akademik Kurul toplantısı yapıldı. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
06.03.2019 2019/02 Tıp Eğitimi A.D. Öğretim Üyelerinin faaliyetlerinde kolaylık sağlanması için hastane başhekimliklerine yazı yazıldı.  
23-25.01.2019 2019/01 Doç. Dr. Emel UZUNOĞLU Ankara TOBB Üniversitesine Tıp Eğitimi ve akreditasyon süreci ile ilgili eğitim için görevlendirildi.  
27.12.2018 2018/01 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Kuruldu.