Tıp Eğitimi Akreditasyonu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
AKREDİTASYON PROGRAMI
 
 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Toplantılarımız
 
Toplantı Tarih Toplantı Sayısı Toplantıda Alınan Kararlar Toplantı Dosyası
07/05/2020   2020/05 KARAR – 1) Ocak ve Şubat dönemi planlandığı gibi uygulandı. Yeni dönemde pandemi koşullarına uygun olarak devam edilmesine uygun görüldü. Küçük ve alt komisyonların oluşturulup online ve yüz yüze toplantılara karar verildi.
KARAR - 2) TEAD pandemi süreci ile ilgili olarak geri kalınan konulara yönelik çalışmaların başlatılmasına ve alt komisyonlar açığın hızlıca kapatılmasına karar verildi.
KARAR – 3) Dönem 1, 2, 3, 4, 5, 6 için müfredat içeriğin değerlendirilme ve UÇEP’e uyumlandırma çalışmalarının başlatılmasına karar verildi. UÇEP için bütün dönemlerin ön hazırlık çalışması yapıldı. Dönem 1 kordinatörü ile küçük bir komisyon kurulup toplantı yapılmasına karar verildi. Toplantı 13.05.2020 Çarşamba günü saat 13:30’da yapılması kararlaştırıldı.
KARAR – 4)Sınav analizleri ve geri bildirim analizlerinin daha önceden oluşturulmuş 3 (üç) kişilik komisyon tarafından incelenmesine ve devam ettirilerek sonlandırılmasına karar verildi.
KARAR – 5) Danışmanlık yönergesi fakülte kuruluna sunuldu. Dekanlık makamından onay gelmesi ile çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Covid pandemisi nedeniyle öğrencilerden gelen geri bildiriler doğrultusunda tüm öğretim üyelerine danışmanlık süresi ile iliği hatırlatma mesajı gönderilmesine karar verildi.
KARAR – 6) Müfredat ve ölçme değerlendirme komisyonu ve pdgk için tıp eğitimi anabilim dalından temsilciler olması gerektiği ve bir sonraki toplantıda temsilcilerin belirlenmesine gerektiğini konuşuldu ve belirlenmesine karar verildi.
KARAR – 7) Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY’ ın iç paydaş çalıştayının oluşturulan alt komisyon ile son halini hazırlamasına ve Öğretim Üyelerine bildirilmesine karar verildi.
KARAR – 8) Yönetmelik gereği yatay ve dikey koridorların müfredat komisyonun bir alt komisyonu olarak oluşturulmasına karar verildi.
KARAR – 9) Eğitici Eğitiminin anabilim dalı üyeleri ve belirlenen temsilcilerle küçük gruplar halinde oluşturulmasına ve online başlatılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
19/03/2020   2020/04 KARAR – 1) İş planına takvimi ile eş zamanlı gidildiği, pandeminin durumuna göre toplantıların belirlenmesine karar verildi.
KARAR - 2) Yönergeler dekanlık makamına sunuldu. Fakülte Kurulunu onayına göre alt komisyonların oluşturulmasına karar verildi.
KARAR – 3)Doç.Dr. Murat USTA tarafından hazırlanan kurul sınav analizi sunuldu. Analiz için gerekli görülen kısımları incelemek için Prof. Dr. Hülya AKAN, Doç.Dr. Murat USTA ve Dr. Öğr .Üyesi Berkan ŞAHİN tarafından komisyon oluşturulmasına karar verildi.
KARAR – 4) Doç.Dr. Murat USTA tarafından dönem 4 ve dönem 5 geri bildirim süreçleri sunuldu.
KARAR – 5) Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY tarafından raporun düzenlemesine ve oluşturulan alt komisyon ile son halinin hazırlanıp bütün öğretim üyelerine duyurulmasına karar verildi.
KARAR – 6) Dikey koridorun önerisinin dekanlık makamına sunulmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
04/03/2020 2020/03-1 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Bilgileri İçin Tıklayınız
25/02/2020   2020/03 KARAR 1– )İç paydaş toplantısı hazırlıkları gözden geçirildi. Düzenlemeler yapılıp son hali oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 2- ) Geri bildirim analizi süreçleri gözden geçirildi. Geri bildirim formu istatistiklerine bakılarak sorular gözden geçirildi. Geri bildirim formunun kısaltılmasına ve son halinin hazırlanması için Prof. Dr. Hülya AKAN, Doç. Dr. Murat USTA, Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN görevlendirildi.
KARAR 3– ) Doç. Dr. Murat USTA tarafından pilot sorular üzerinden analiz sonuçlarını sunuldu. Toplantı tarihinden sonraki iki sınavda soru analizi yapılıp Öğretim Üyelerine geri bildirim verilmesine karar verildi.
KARAR 4-)Müfredat, Ölçme-Değerlendirme kurul/komisyon ve program değerlendirme kurulu ve organizasyon şeması önerisi Dekanlık makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5– ) GRÜ- MÖTEP analiz tablosu ve UÇEP uyumlandırma çalışması Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından sunuldu. Tüm dönemler analiz tablosu üzerinden başlatılmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız 
13/02/2020 2020/02 KARAR – 1) Kurulun çalışmaları takvime uygun olarak devam ettiği için herhangi bir revizyona gerek olmadığına karar verildi.
KARAR - 2) İç paydaş toplantısının 4 Mart 2020 Çarşamba günü yapılmasına karar verildi. Çalıştay ile ilgili davetiye ve alt yapı çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY tarafından yürütülmesine ayrıca taslak çalışmanın değişilik yapılmadan kabul edilmesine karar verildi.
KARAR – 3/4)Öğrenci geri bildirimi ve sınav analizleri ile ilgili çalışmalar Doç. Dr. Murat USTA tarafından sunuldu. Son hali bir sonraki toplantıda Doç. Dr. Murat USTA tarafından sunulmasına karar verildi.
KARAR – 5) Danışmanlık Yönergesi tartışıldı ve son haline karar verildi. Yönergenin Fakülte kurulu onayına sunularak danışmanlık sürecinin başlatılmasına karar verildi.
KARAR – 6) Prof. Dr. Hülya AKAN tarafından Öğretim Üyelerinin gelişim süreçleri çerçevesinde Giresun Üniversitesi tıp Fakültesi eğitici eğitimi modüler taslağı sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
KARAR – 7) 25 Şubat 2020 Salı günü saat 15:00 yapılması oy birliği ile karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız 
16/01/2020   2020/01 KARAR – 1)SWOT analizleri üzerinden ileriye dönük eylem planı gözden geçirildi. Hazırlanmış olan eylem planı Dekan Hoca’nın onayıyla kabul edildi.
KARAR - 2)Öğretim Üyelerinin yeterlilik analizleri değerlendirildi. Analiz anketlerini cevaplamayan Öğretim Üyeleri’ne tekrar gönderilmesine karar verildi. Anket çalışmalarına katılan Öğretim Üyeleri’yle çalışmaların başlatılması, ilk eğitimin Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Üyelerine verilmesine karar verildi.
KARAR – 3)Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN tarafından hazırlanan çalışmalar değerlendirildi. Hazırlan sunum üzerinde düzeltmeler ve yeni önerilerde bulunundu.Çalışma üzerinde düzenleme yaptıktan sonra Resmi olarak sunulmasına karar verildi.
KARAR – 4)Doç. Dr. Murat USTA tarafından dönem 4 öğrenci analizleri yapıldı. Analiz sonucu bir sonraki toplantıda sunulmasına karar verildi.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
19/12/2019   2019/09 KARAR – 1)Tıp Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin akreditasyonu için bugüne kadar yapılan faaliyetler sunuldu…
KARAR – 2) Haziran 2020 ‘ye kadar yapılacak çalışma programı taslak olarak sunuldu. Program üzerinde görev paylaşımı yapıldı. Görev paylaşımları oy birliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı Kararını İndirmek için Tıklayınız
       
       
16-18.10.2019 2019/08 2019-20 Öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirme kursu düzenlendi.  
29.05.2019 2019/07 Tıp Fakültesi Dekan yardımcıları Samsun Ondokuz mayıs üniversitene akreditasyonla ilgili yerinde değerlendirme ve bilgilenme amaçlı ziyaret de bulundu.  
15.04.2019 2019/06 Tıp Fakültesi Öğrencilerine UÇEP ve akreditasyon hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.  
03.04.2019 2019/05 Tıp Fakültesi Anabilim Dallarından ders programlarını UÇEP’e uygun olarak revize etmeleri istendi.  
19.03.2019 2019/04 Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine UÇEP hakkında bilgilendirmek için Fakülte Akademik Kurul toplantısı yapıldı.  
06.03.2019 2019/03 Tıp Eğitimi A.D. Öğretim Üyelerinin faaliyetlerinde kolaylık sağlanması için hastane başhekimliklerine yazı yazıldı.  
01.03.2019 2019/02 Doç. Dr. Ural OĞUZ Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı olarak görevlendirildi.  
23-25.01.2019 2019/01 Doç. Dr. Emel UZUNOĞLU Ankara TOBB Üniversitesine Tıp Eğitimi ve akreditasyon süreci ile ilgili eğitim için görevlendirildi.  
27.12.2018 2018/01 Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Kuruldu.