Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. İlk olarak Nizamiye yerleşkesinde hizmet verilmeye başlanmıştır. 2016 yılında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin faaliyete geçmesi ile yeni binada eğitim, öğretim, poliklinik ve servis hizmetlerine devam edilmiştir. 2018 yılında Dr. Öğretim Üyesi Emine Tekin’in çalışmaya başlaması ile Çocuk Nöroloji bölümü faaliyete geçmiştir. Çocuk Nöroloji bölümü bünyesinde Elektroensefalografi laboratuvarı, servis ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. Halen dört öğretim üyesi ile eğitim öğretim faaliyetleri ve poliklinik, servis, yenidoğan yoğun bakım, yoğun bakım hizmeti devam etmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğretim Üyesi Dilek Zaman (2014),
Dr. Öğretim Üyesi Seren Aydın (2015-2018) 
Dr. Öğretim Üyesi Emine Tekin (2018-halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut                 Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Emine Tekin                         Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Handan Ayhan Akoğlu         Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Betül Diler Durgut                Özgeçmiş
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Hizmet verilen alanlar:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinik hizmeti
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servis hizmeti
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servis hizmeti
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım hizmeti
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nöroloji Poliklinik hizmeti
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nöroloji Elektroensefalografi (EEG) laboratuvarı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yan dal polikliniklerinin açılması, eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Hastanemiz bünyesinde görev yapan Çocuk Cerrahi ABD ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD öğretim üyeleri ile ortak konsey ve toplantıların yapılması planlanmaktadır.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet öncesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dönem III dersleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dönem IV Pediatri stajı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dönem VI intörnlük eğitimi verilmektedir.

Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
Sempozyum: 6 Ekim 2019 Çocuk Alerji Sempozyumu Ramada Otel Giresun
Radyoloji Toplantısı: Ayda bir kez Radyoloji ABD ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD ile ortak toplantı yapılmaktadır.
Makale Saati: Her hafta Çarşamba günü öğleden sonra intörn öğrenciler ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD öğretim üyeleri ile toplantı yapılmaktadır.
Sabah Toplantısı: İki haftada bir özellikli vakalar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD öğretim üyeleri, Çocuk Cerrahi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD ve Kadın Doğum ve Çocuk EAH’sinde çalışan diğer uzman doktorların ve intörn hekimlerin katılımı ile yapılmaktadır.

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Çocuk Nöroloji derneği
Türk Pediatri Kurumu
Milli Pediatri Derneği