Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Alptekin TOSUN
alptekin.tosun@giresun.edu.tr
0454 310 16 11
Özgeçmiş

 
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Tümay BEKCİ
tumay.bekci@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Erdem YÜZÜAK
erdem.cayli@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi İsmet Miraç ÇAKIR
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş
   
Dr. Öğr. Üyesi Serdar ASLAN
serdar.aslan@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş
   
 
Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri
Araş.Gör. Dr. Ömer GÖRGEL
omer.gorgel@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
 
Araş.Gör. Dr. Uluhan ERYÜRÜK
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Araş.Gör. Dr. Emrah SÜLÜN
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
   
Araş.Gör. Dr. Ramazan Orkun ÖNDER
omer.gorgel@giresun.edu.tr
0454 310 20 00