Yönetim

DEKAN

Prof. Dr. Canan ÇELİK İÇEN

DEKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Ural OĞUZ Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN
FAKÜLTE SEKRETERİ

Hüsamettin YAVUZ