Yönetim

DEKAN

Prof. Dr. Canan ÇELİK

DEKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Ural OĞUZ Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜNAYDIN
FAKÜLTE SEKRETERİ

Hüsamettin YAVUZ