Yönetim

DEKAN

Prof. Dr. Erdal AĞAR
erdal.agar@giresun.edu.tr
0454 310 16 00
Özgeçmiş

DEKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Şebnem ALANYA TOSUN
sebnem.tosun@giresun.edu.tr
0454 310 16 00
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul KESİCİOĞLU
tugrul.kesicioglu@giresun.edu.tr
0454 310 16 00
FAKÜLTE SEKRETERİ

Hüsamettin YAVUZ
husamettin.yavuz@giresun.edu.tr
0454 310 16 02