Genel Bilgiler

 
                  Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Fakültemize ilk öğretim üyeleri 2008 yılında atanmış olup Dekanlık görevi bu sürelerde vekâleten yürütülmüştür.  Prof. Dr. Orhan YALÇIN 2009 yılında asaleten atanan ilk Dekanımız olmuştur. Fakültemiz Dekanlığını 2021 yılından itibaren Prof. Dr. Erdal AĞAR yürütmektedir. Üniversitenin Nizamiye Yerleşkesinde bulunan binalar 2009-2014 yılları arasında Dekanlık ve morfoloji binası olarak kullanılmış, 2014 yılından itibaren ise Gazipaşa Yerleşkesinde bulunan binalar Dekanlık ve morfoloji binası olarak kullanılmaya devam etmektedir. Giresun Aksu bölgesinde Rektörlüğümüzce Sağlık Kampüsü olarak planlanan yerleşkenin içerisine Fakültemizin yeni morfoloji binası yapılması için çalışmalar devam etmektedir.

           Fakültemiz 2008-2009 eğitim-öğretim döneminden itibaren yapılan iş birliği çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında 20 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Fiziki yetersizliklerin giderilmesi ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci ile Giresun’da eğitim verilmeye başlanmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Dönem 1’e 113 yeni öğrencimiz başlamış olup,  1’i halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde olmak üzere toplam 543 öğrencimiz bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde ilk mezunlar 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sonunda verilmiştir. Fakültemiz adına Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitime başlayan öğrencilerden 2014-2020 yılları arası toplam 68 mezun, Giresun’da eğitime başlayan öğrencilerden ise 2018-2020 yılları arasında toplam 105 mezun verilmiştir.

          Fakültemiz 43 Ana Bilim Dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Mart 2021 tarihi itibari ile Fakültemizde 21 Profesör, 22 Doçent, 68 Doktor Öğretim Üyesi, 66 Araştırma Görevlisi ve 1’de Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 178 akademik personel, 12 idari personel ve 6 daimi işçi bulunmaktadır. 18 Ana Bilim Dalımızda Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme yetkisi olup, bunların 14’ünde Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (araştırma görevlisi) bulunmaktadır. Fakültemizde ilk Tıpta Uzmanlık Unvanı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalımız tarafından Haziran 2020’de verilmiştir.

          Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince 8 Kasım 2016 tarihinde imzalanan protokol ile birlikte il merkezinde bulunan Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren birlikte kullanıma (afiliasyon) başlanmıştır. Giresun Aksu bölgesine yeni yapılan hastane Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi afiliasyon kapsamında Kasım 2020 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Dönem 4-5 ve 6. sınıftaki öğrencilerimizin stajları ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan araştırma görevlilerimizin eğitimleri ile öğretim üyelerimiz tarafından sürdürülen sağlık hizmetleri Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilmektedir. Eğitim hizmetleri için morfoloji binamız içerisinde 7 adet sınıf, 2 adet çalışma salonu, 3 adet öğrenci eğitim laboratuvarı ve 8 adet araştırma laboratuvarı, Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde 6 adet sınıf, klinik seminer salonları ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 adet sınıfımız bulunmaktadır