Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN tarafından 2017 yılında kuruldu. 2020 yılında Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY, 2021 yılında Dr. Öğr. Üyesi Ceren VARER AKPINAR akademik kadroya katıldı.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN (2017-2020)
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY (2020-2021)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren VARER AKPINAR (2021-Halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğr. Üyesi Ceren VARER AKPINAR (Anabilim Dalı Başkanı)
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Temel Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Sağlık Yönetimi, Kronik Hastalıklar, Üreme Sağlığı, İşçi Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar, Çocuk Sağlığı, Çevre Sağlığı, Sağlık Eğitimi alanında çalışmalar yer almaktadır.
 
Mezuniyet Öncesi Eğitim Hedefleri
Anabilim Dalımız sağlığa bütüncül yaklaşımı önceleyerek tıp fakültesi öğrencilerine 3. Sınıfta ‘Halk Sağlığı - Aile Hekimliği - Adli Tıp – İlkyardım Kurulu’ içerisinde verilen 5 haftalık kuramsal ağırlıklı eğitimin yanında, 6. Sınıfta Halk Sağlığı Stajı kapsamında 1 ay süren uygulama ağırlıklı eğitim vermektedir. Bu eğitim süreçleri içerisinde demografi, sağlık ölçütleri, epidemiyoloji, biyoistatistik, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık yönetimi, sağlık örgütlenmesi, sağlık politikası, sağlık sistemleri, sağlık eğitimi, ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kronik hastalıklar epidemiyolojisi, işçi sağlığı ve meslek hastalıkları, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri, toplu yaşanılan yerlerde sağlık hizmetleri, yaşlıların ve gençlerin sağlık sorunları, toplum katılımı sağlığı etkileyen sosyal etmenler gibi konular yer almaktadır.