Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
            Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 2018 yılında Prof. Dr. Sevil Kılçıksız başkanlığında kurulmuştur. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulu bulunan cihazlarımızın faaliyete geçme süreci devam etmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Sevil KILÇIKSIZ     (2018-2021)
Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han MEMİŞ   (2021- halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han MEMİŞ           Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Ezgi ODAK                  Özgeçmiş
 
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Radyoterapi, çeşitli cihazlar aracılığı ile yapılan bir tedavidir. Tedavide sıklıkla lineer akseleratörler (LİNAK) kullanılır. Radyoterapide amaç;  hedeflenen bölgeye mümkün olan en yüksek dozu verirken çevre dokuların en iyi derecede korunmasıdır. Bölümümüzde 1 adet LİNAK  ve 1 adet BT-simülatör bulunmaktadır.