Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ural OĞUZ
ural.oguz@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş

 


Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Ercan ÖĞREDEN
ercan.ogreden@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş

 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ
erhan.demirelli@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Sabri TOK
@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
Üroloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlileri

Arş.Gör.Dr. Mefail AKSU
mefail.aksu@giresun.edu.tr
0454 310 20 20

Arş.Gör.Dr. Osman Çağatay Çiftçi
mefail.aksu@giresun.edu.tr
0454 310 20 20

   Arş.Gör. Dr. Safa AKYOL
@giresun.edu.tr
0454 310 20 20

 
Arş.Gör. Dr. Chingiz AHMADLI
@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Arş.Gör. Dr. Ertürk ALTUN
@giresun.edu.tr
0454 310 20 20