Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 06 Temmuz 2012 tarihinde, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Demet ŞENGÜL tarafından kurulmuştur. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı; Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında, Nizamiye Yerleşkesi Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde; Temmuz 2013-Ocak 2017 tarihleri arasında, Gazipaşa Yerleşkesi, Debboy Mevkiinde Giresun Üniversitesi adına kiralanan bir Tıp Merkezi lokasyonunda, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Hizmet Binasında; Ocak 2017-Aralık 2020 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan affiliasyon protokolü çerçevesinde yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Aralık 2020 yılından bugüne Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bina ve lokasyonunda; varlığını, kuruluşundan bugüne, akademik ve bilimsel çerçevede etkin ve yetkin bir konumda ve son derece özverili bir şekilde, değerli Öğretim Üyeleri birlikteliğinde sürdüregelmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Doç. Dr. Demet ŞENGÜL  (2012 - 2016)
Dr. Öğr. Ü. Aslıhan ALPASLAN DUMAN (2016 - 2019)
Doç. Dr. Demet ŞENGÜL (2019 - Halen)
  
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Doç. Dr. Demet ŞENGÜL
Dr. Öğr. Ü. Birgül TOK
Dr. Öğr. Ü. İlkay ÇINAR
Dr. Öğr. Ü. Esma ÇINAR
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Anabilim Dalımızda rutin olarak;
 • Işık mikroskopisi (Biyopsi,sitoloji, fetal ve pediatrik otopsi, frozen)
 • Histopatoloji
 • Sitopatoloji
değelendirmeleri ile birlikte, ileri tanı tetkikleri olan,
 • İmmünhistokimya
 • İmmünositokimya
 • Histokimya
değerlendirme metotlarını kullanarak:
 • Endokrin Patoloji
 • Sitopatoloji
 • Baş-Boyun Patolojisi
 • Meme Patolojisi
 • Gastrointestinal Sistem Patolojisi
 • Hepatopankreatobiliyer Patoloji
 • Nöropatoloji
 • Hematopatoloji
 • Nefropatoloji
 • Ürogenital Patoloji
 • Jinekopatoloji
 • Dermatopatoloji
 • Pulmoner Patoloji
 • Kemik ve yumuşak doku Patolojisi
alanlarında hizmet vermektedir.
 
Bununla birlikte; Öğretim Üyelerinin ilgi alanları;
Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, Endokrin Patoloji; Meme Patolojisi; Sitopatoloji ve Dermatopatoloji
Dr. Öğr. Ü. Birgül TOK, Hematopatoloji, Ürogenital Patoloji, Pulmoner Patoloji ve Nefropatoloji
Dr. Öğr. Ü. İlkay ÇINAR, Kemik ve Yumuşak doku patolojisi, üropatoloji, Hepatopankreatobilier patoloji ve Nöropatoloji
Dr. Öğr. Ü. Esma ÇINAR, Hematopatoloji, Gastrointestinal Sistem Patolojisi, Jinekopatoloji ve  Baş-Boyun Patolojisi
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet Öncesi Eğitim kapsamında; Dönem II, ve Dönem III için Tıbbi Patoloji teorik ve pratik eğitimlerinin tümü ile birlikte, ayrıca, Mezuniyet Öncesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri için Histopatoloji eğitimleri, kuruluş 2012 yılından bugüne, Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir. Mezuniyet Sonrası Eğitim kapsamında; Anabilim Dalımız, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) 107. toplantısında değerlendirilerek, güncellenen Yetkilendirilmiş Uzmanlık Eğitimi Programları Listesi (YÜEP) kapsamında, 14 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Uzmanlık Eğitimi için Yetkilendirilmiş ve Anabilim Dalımız Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Tıbbi Patoloji Araştırma Görevliliği kontenjan talebi için gerekli başvuruda bulunulmuştur.
 
Ödüller
 1. Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, TÜBİTAK UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Program Ödülü (Başvuru No: 208715, Yayın Teşvik Değerlendirme Komisyonu, ULAKBİM, TÜBİTAK, 24 Ağustos 2009, Ankara).
 2. Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, Sözel Bildiri, Birinci En İyi Bildiri Ödülü (1. Karadeniz Cerrahi Günleri, Ekim 2018: Tiroid Hastalıkları; Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı & Karadeniz Cerrrahi Derneği, Ramada Otel, Giresun, SS10, 27 Ekim 2018).
 3. Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, Sözel Bildiri, Üçüncü En İyi Bildiri Ödülü (14. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Endoüroloji Derneği, Online, SS-098, pp.174-175, 14 Nisan 2021).
 
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar (Opsiyonel)
 1. Prof (Assoc) Demet Sengul, MD, International Scientific Council, Sanamed, 2020-present
 2. Prof (Assoc) Demet Sengul, MD, Advisory Board, Türkiye Klinikleri Dergisi, 2015-present
 3. Prof (Assoc) Demet Sengul, MD, Corresponding Member, European-Assian Society of Breast Disease-Euroasian Mastology (EURAMA), 2013-present
 4. Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, Üye, Ankara Patoloji Derneği (APD), 2007-Halen
 5. Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, Üye, Türk Tabipler Birliği (TTB), 2008-Halen
 6. Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, Üye, Ankara Tabip Odası (ATO), 2008-Halen
 7. Doç. Dr. Demet ŞENGÜL, Üye, Anadolu Patoloji Derneği (APD), 2010-Halen