Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2008 yılında Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oya GÖKMEN tarafından kurulmuştur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı; 2008- 2013 tarihleri arasında, Nizamiye Yerleşkesi Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde; 2013-2016 tarihleri arasında, Gazipaşa Yerleşkesi, Debboy Mevkiinde Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Hizmet Binasında; Ocak 2017’den beri Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akademik ve bilimsel çerçevede eğitim ve hizmet vermektedir. Prof. Dr. Oya GÖKMEN, 2008-2012 yılları arasında yeni kurulmakta olan Giresun Üniversitenin Tıp Fakültesinin gelişmesinde Rektör Yardımcısı, Hastane Başhekimliği gibi görevler üstlendi ve bu zaman dilimi içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Türkiye’nin ihtiyacı olan ebe ve hemşirelerinin yetişmesinde aktif ve eğitici olarak rol aldı. Akademik kadroya 2008-2010 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ, 2011-2013 yıllarında Yrd. Doç. Dr. Enis ÖZKAYA, 2013-2018 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Melahat ATASEVER, 2013- 2014 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Engin KORKMAZER dahil olmuştur. 2015-2018 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Vehbi Yavuz TOKGÖZ ve 2015-2021 yılları arasında Yrd. Doç. Dr.  Mehmet SİPAHİ’nin dahil olması ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren fakültemizin mezuniyet öncesi eğitime başlaması ile birlikte, Dönem 3 ve Dönem 4’e ait ilk ders programları Yrd. Doç. Dr. Vehbi Yavuz TOKGÖZ ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet SİPAHİ tarafından hazırlandı. 2017 yılında Dr. Öğretim Üyesi Şebnem ALANYA TOSUN akademik kadroya dâhil oldu. Fakültemizin gelişmesi için, Yrd. Doç. Dr. Vehbi Yavuz TOKGÖZ, Doç. Dr. Mehmet SİPAHİ ve Dr. Öğretim Üyesi Şebnem ALANYA TOSUN çeşitli Dönem Koordinatörlükleri üstlendiler ve Dönem VI staj programı hazırladılar. 2020 yılında ise Dr. Öğretim Üyesi Sema BAKİ YILDIRIM ve Dr. Öğretim Üyesi Sadettin Oğuzhan TUTAR akademik kadroya dahil oldular.

Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Oya GÖKMEN (2008-2012)
Doç. Dr. Enis ÖZKAYA (2012-2013)
Doç. Dr. Melahat ATASEVER  (2013-2015)
Doç. Dr. Vehbi Yavuz TOKGÖZ ( 2015 -2018)
Doç. Dr. Mehmet SİPAHİ (2018-2021)
Dr. Öğretim Üyesi Şebnem ALANYA TOSUN (2021- Halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ALANYA TOSUN – Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Sema BAKİ YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Sadettin Oğuzhan TUTAR

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
2017 yılında Sağlık Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 175 yataklı yenidoğan ve erişkin yoğun bakım üniteleri bulunan Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim ve sağlık hizmeti verilmeye başlanması ile birlikte, özellikle jinekolojik-endoskopik vakalarda cerrahi müdahaleler ve araştırmalar ivme kazanmıştır. Hali hazırda 4 adet ameliyathane odasında histeroskopik ve laparoskopik cerrahi operasyonlar, pelvik organ prolapsusu ve inkontinansa yönelik her türlü cerrahiler ve obstetrik müdahaleler yapılabilmektedir. Yarı steril alanda bulunan 1 adet küçük müdahale odasında biyopsi, konizasyon, koterizasyon, gebelik tahliyesi vb. işlemler sedasyon altında yapılabilmekte; aynı zamanda kriyoterapi ve kolposkopi cihazlarıyla da ilgili müdahaleler yapılabilmektedir. Doğumhanemizde 6 travay odası ve 2 lohusa odası mevcut olup, ‘Anne Dostu’ ve ‘Bebek Dostu’ hastane ünvanları ile hizmet verilmektedir. Yıılık ortalama doğum sayısı 2000 civarındadır. Doğum servisi ve cerrahi servislerde toplam 45 yatan hasta takip edilmektedir. İnfertilite hastaları detaylı şekilde değerlendirilmekte, gerekli koşullarda ovulasyon indüksiyonu ve intrauterin inseminasyon protokolleri uygulanmaktadır.
Anabilim Dalımızda; eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti vermekte olan 3 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız yürüttüğü değerli çalışmalar ve uluslararası dergilerde yayınlanan bilimsel makaleler ile ülkemizi uluslararası camiada en iyi şekilde temsil etmektedir. 2021 yılında Anabilim Dalımızdan çıkan SCI-Expanded dergilerde yayınlanan makale sayısı 4, toplam makale sayısı 15’tir.
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Anabilim Dalımız tarafından Dönem 3 dersleri, Dönem 4 Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı ve Dönem 6 Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı verilmektedir. Her ayın son Cuma günü intern doktorlar ile makale saati gerçekleştirilmekte, güncel kılavuzlar ve bilimsel makaleler tartışılmaktadır.
 
Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
Anabilim Dalımız ile Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Derneği işbirliği ile, Dernek Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İTİL’in sempozyum başkanlığını ve Doç. Dr. Özgür YENİEL ile Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ALANYA TOSUN’un sempozyum sekreteryasını üstlendiği “Doğu Karadeniz Ürojinekoloji Günleri”  24-25 Şubat 2018 tarihinde teorik oturumlar Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda ve canlı cerrahi oturumu Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olacak şekilde gerçekleştirildi.

Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
“In Vitro Fertilizasyon Siklusu Uygulanan Düşük Over Rezervli Kadınlarda Mikrodoz Flare-Up GnRH Agonist veya GnRH Antagonist Protokolleri Takiben LH Eklenen ve Eklenmeyen Gruplarda Granuloza Hücrelerinin Apopitozis Oranının Karşılaştırılması”- Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- A Türü- Bütçe: 6000 TL-  Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Alanya Tosun (2018-2021)
“Vulvodini tanısıyla operasyon planlanan hasaların preoperative elastografi ile değerlendirilmesi ve postoperative histopatolojik spesmende histobiyokimyasal belirteçlerin kontrol grubu ile karşılaştırılması”     Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- A Türü- Bütçe: 7000 TL- Yürütücü: Prof. Dr. Alptekin Tosun Yardımcı Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Alanya Tosun (2018- )
“Gebelikte Uygulanan Oral Glukoz Tolerans Testlerinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”     Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- A Türü- Bütçe: 26780 TL- Yürütücü: Prof Dr Ayşegül Çebi Yardımcı Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Alanya Tosun (2020- )
“IVF sikluslarında Prematür progesterone Artışının Endometriyal Reseptiviteye Etkisinin İncelenmesi”     Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi- A Türü- Bütçe: 19000 TL- Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Alanya Tosun (2020- )
 
Ödüller
Sözel Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü. “Tosun A, Tosun ŞA, Özkaya E. BIRADS 0 ve 1 mamografi bulguları olan postmenapozal hastalarda US tetkikinin tanıya katkısı” 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2015.
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Alanya Tosun, Endometriozis ve Adenomyozis Derneği’nde ‘Guideline (Kılavuz) Düzenleme Kurulu’nda görev almaktadır. Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Derneği, Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği, Endometriozis ve Adenomyozis Derneği üyesidir.