Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi

Anabilim Dalı’mızda 2014 yılından itibaren mezuniyet sonrası eğitim verilmeye başlandı. Rutin lisans eğitimi yanında hafta içi her gün sabah hasta vizitlerini takiben hasta konseyleri ve Cuma günleri multidisipliner üroonkoloji konseyleri yapılmaktadır. Ayrıca her hafta seminer/literatür saatlerinde güncel veriler değerlendirilmektedir.

Anabilim dalımızda 4 öğretim üyesi eğitim vermektedir ve eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanısıra 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde Üroloji Eğitim Kliniği olarak sağlık hizmetini de yürütmektedirler.

ASİSTAN (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ) EĞİTİM SÜRECİ

Asistan Uyum Programı

Uzmanlık Eğitim Karnesi

Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

Asistanlarımız Eylül ve Nisan dönemlerinde yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavları ile alınırlar ve eğitim süreleri 5 yıldır.

Zorunlu rotasyonlar  3 ay Genel Cerrahi, 1 ay Anestezi, 1 ay Radyoloji, 1 ay Nefroloji dir.

Nöbetler ilk sene ayda 10 nöbet ile başlar, sonraki dönemde azalarak devam eder.

Asistan eğitim programı: Asistanlarımız haftada 3 saat seminer ve makale saatleri, her gün yapılan hasta başı klinik vizitleri, hasta konseyleri, pratik uygulamalara katılırlar. Ayrıca asistanlarımız ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde hem bilgi ve becerilerini günceller, hem de sunu becerilerini arttırırlar.

Kliniğin kendine özgü özellikleri: Cerrahi bir klinik olmanın getirdiği hasta ve iş yoğunluğu olmasına karşın, ürolojide uygulanan tüm cerrahi müdahaleleri öğrenme, akademik çalışma yapabilme imkanlarının olması ve klinikteki sevgi ve saygı içinde yürüyen çalışma ortamı önemli artılar olarak sayılabilir.