Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Ana Bilim Dalımız Fakültemizin kuruluş tarihi olan 2007 yılında YÖK’ün onayı ile resmi olarak kurulan ilk Ana Bilim Dalları arasındadır. 2007-2013 yılları arasında Ana Bilim Dalımızda öğretim üyesi bulunmamış, ilk öğretim üyemiz 2013 yılında göreve başlamıştır. Bu tarihten itibaren Fakültemiz ders programlarına bulunan Acil Tıp dersleri Ana Bilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Ek olarak Fakültemizde öğretim üyesi olmadığı dönemlerde Aile Hekimliği ve Adli Tıp dersleri de öğretim üyelerimiz tarafından verilmiştir.
Anabilim Dalı Başkanları
Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKİZ (2013-2014)
Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN (2014-halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Abdussamed VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EKİZ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif BAYAR
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Acil Tıp, beklenmedik bir hastalık veya bir yaralanma durumunda,  hastayı değerlendirmek,  müdahalesini yapmak, tedavisini başlatmak ve daha ileri sakatlık ve yaralanmadan korumak olan bir uzmanlık dalıdır.
Acil Tıp dünyada ilk olarak 1968 yılında başlamıştır. 1972 yılında İngiltere’de, 1979 yılında da Amerika’da uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Acil Tıp Uzmanlığı 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı resmi gazete yayımlanması ile kabul edilmiştir. İlk etapta  eğitim süresi  3  yıl  olarak  belirlenmiş,  2002  yılında  5  yıla  çıkarılmış,  şu  anda  da  4  yıl  olarak  devam etmektedir.
Kişiler beklenmedik bir zamanda tıbbi bakıma ihtiyaç duyabilirler.  Bu nedenle Acil Tıbbi Bakım, tüm sağlık sistemlerinin 24 saat hizmet veren önemli bir parçasıdır. Acil Tıp uzmanları, tıbbi acil bir durumdaki herhangi bir hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesini  ve tedavisini  sağlar.  Ek olarak,  acil bir rahatsızlığı olduğunu düşünen ve tıbbi bakımı  gereken  ancak  diğer  sağlık  bakım  birimlerine  çeşitli  nedenlerle  ulaşamayan hastaların tıbbi bakımını da sunar. Acil Tıp Uzmanları,  hastane içi ve hastane dışı alanlarda hasta bakımında hem birincil görevli hem de koordinatör rolü üstlenir. Gelişmiş ve etkin sağlık  bakım sistemlerinin planlanmasında, gelişmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde Acil Tıp Uzmanlığının büyük bir önemi vardır. Afet ve acil durumlardaki sağlık hizmetinin planlanması ve uygulanması da Acil Tıp Uzmanlığının görevleri arasındadır.
Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasından imzalanan Birlikte Kullanım (Afiliasyon) protokolü sonrası 1 Ocak 2017’den itibaren Ana Bilim Dalımız öğretim üyeleri sağlık hizmeti sunumu ve hasta başı eğitim-öğretim faaliyetlerini Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yürütmektedir.
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Ana Bilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında bulunan aşağıdaki dersler verilmektedir;
  • Dönem 1 (1. ve 2. komite) Klinik Beceri dersleri; toplam 18 saat teorik 27 saat maket başı pratik uygulama,
  • Dönem 3 (3. ve 7. Kurul) Acil Tıp dersleri; toplam 11 saat teorik,
  • Dönem 6 (İntern Doktorluk) zorunlu 2 aylık Acil Tıp Stajı
Maket eğitimleri için 1 adet yarım boy erişkin CPR maketi, 1 adet hava yolu entübasyon maketi ve 1 adet tam boy Laerdal yetişkin CPR maketimiz bulunmaktadır. Bunların yanında Tıbbi Beceri dersleri için ek maketlerimiz bulunmaktadır.
Ana Bilim Dalımız Mezuniyet Sonrası Eğitimde Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 19.12.2019 tarih ve 1468 sayılı kararı ile “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Program”  olarak yetkilendirilmiştir.  Ana Bilim Dalımıza 2020 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavından itibaren asistan kontenjanı verilmeye başlanmış, fakat halihazırda hiç asistanımız bulunmamaktadır.  Ek olarak Ana Bilim Dalımızda diğer bölüm asistanlarının rotasyonları verilmeye devam edilmektedir.
 
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
1. Proje Adı: “Deneysel Over Torsiyon Modelinde Plazma SCUBE 1’in Tanısal Değeri”.
    Proje No: Giresun Üniversitesi SAĞ-BAP-A-100517-125
    Kabul Tarihi ve No: 22.04.2019, 2019/04
    Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜNAYDIN
 
Ödüller
1. “El Bilek Travmalarında Radyoloji Kullanımı, Karadeniz El Bilek Kuralları İçin İkinci Adım”. 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2015. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türkiye Acil Tıp Derneği
Acil Tıp Uzmanları Derneği