Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
 
TC Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 2007 yılında kurulmuş ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile 2013 yılında Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı faaliyete başlamıştır.
 
Ana Bilim Dalı Başkanları
 
Dr. Öğ. Üy. Özlem ÇAKIRKÖSE (2013-2017)
Dr. Öğ. Üy. Abdullah ÇELİK (2017-2018)
Doç. Dr. Kemal UZUN (2018-2019)
Prof. Dr. Cüneyt KELEŞ (2019-Halen)
 
Öğretim Üyeleri
 
Prof. Dr. Cüneyt KELEŞ
Doç. Dr. Seyhan YILMAZ
Dr. Öğ. Üy. Özlem ÇAKIRKÖSE
Dr. Öğ. Üy. Abdullah ÇELİK
 
Anabilim Dalının Çalışma Alanlarının Tanıtımı
 
Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan afiliyasyon protokolü ile birlikte açık kalp ameliyatlarına başlanmıştır. Multidisipliner olarak diğer kliniklerin de desteğiyle, her türlü açık kalp cerrahisi ameliyatları; konjenital kalp cerrahisi hariç, koroner arter cerrahisi, kapak cerrahisi, aort cerrahisi  ve periferik vasküler cerrahi, periferik vasküler invaziv girişimler (EVAR, TEVAR, stent, balon vb), varis cerrahisi gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizde cerrahi ve hibrid işlemler, poliklinik, servis yataklı hasta takibi, yoğun bakım hasta takibi yürütülmektedir.
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 5 öğrencilerine Kalp Damar Cerrahisi teorik dersleri\ pratik uygulamaları ve Dönem 6 öğrencilerine seçmeli staj eğitimi verilmektedir.
Hedefimiz ülkemizde kaliteli sağlık hizmeti verebilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilen nitelikli hekimlerin yetişmesidir.
 
Kalp Damar Cerrahisi Stajı eğitim programının hedefleri, stajyerlerin kalp ve damar cerrahisi muayene yöntemlerini öğrenmesi; periferik damar hastalıkları, venöz yetmezlik muayene ve tanı yöntemleri ile tedavi seçenekleri değerlendirme becerileri kazanması; kalp ve damar cerrahisi acil durumlarının tanı ve tedavilerini içeren teorik bilgileri edinmesi ve pratik yaklaşımları izlemesidir.
1. Sorumlu öğretim görevlisinin gözetiminde staj süresi içerisinde günlük pratikte yapılabilmeleri gereken KVC muayene yöntemleri öğrenmek 
2.  Gözlemleme gerektiren muayene ve yöntemleri kendilerinden sorumlu öğretim üyesinin hasta muayenesi sırasında değerlendirip ve yorumlamak
3.  Hergün teorik ders hasta başında poliklinik izlemleri yatan olguya yönelik olgu tartışmalarını sorumlu öğretim üyesi ile birlikte yapmak
4.  Staj süresinde klinikte gerçekleşen seminer ve makale saatlerine gözlemci olarak katılmak
5. Sorumlu öğretim görevlileri ile birlikte uygun görülen sayıda, günlük pratikte sık karşılaşılacak  konularda seminer hazırlayıp sunum yapmak
6.Kanıta dayalı kalp damar cerrahisini bilmek ve uygulamak mezuniyet öncesi hedeflerdir.
Anabilim Dalımız 2019 yılında Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi için yetkilendirilmiştir. Kliniğimizde hasta haklarını gözeten, hasta ve yakınları ile iyi iletişim kuran, yaşam boyu sürekli tıp eğitimi kapsamında okuma, literatürü izleme, meslektaşları ile iletişimi ve bilimsel etkinliklere katılım ve bunlarda aktif olarak yer alma bilincine ulaşmış yüksek nitelikte etik değerlere sahip klinisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
 
30 Kasım 2019 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Buluşmaları