Ana Bilim Dalı Hakkında

Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 2016 yılı başlarından itibaren Prof. Dr. Kürşat Murat Özcan, Doç. Dr. Güven Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Ulusoy olmak üzere 3 öğretim üyesi ile hizmete başlamıştır. Kulak Burun Boğaz Kliniği, Dönem III ve Dönem V Tıp fakültesi öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerini verirken aynı zamanda poliklinik ve ameliyat hizmetlerine devam ettirmişlerdir. Ocak 2017 tarihinden itibaren ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile KBB Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmeti verilmeye devam etmiştir. Bu dönemde Uyku laboratuarı Prof. Dr. Kürşat Murat Özcan ve Prof. Dr. Güven Yıldırım tarafından hizmete kazandırılmıştır. Takip eden dönemde Prof Dr Kürşat Murat Özcan ve Dr Öğr Üyesi Hakan Ulusoy ayrılmış,  Aralık 2018 de Dr. Öğr. Üyesi Yonca Çoluk, Eylül 2019 da Prof Dr Elif Baysal  klinikte hizmete başlamıştır. Nisan 2020 den itibaren tıpta uzmanlık eğitimi için asistan doktor kadrosu açılmış olup, an itibariyle kliniğimizde 3 adet araştırma görevlisi eğitimlerine devam etmektedir. Nisan 2021 de Prof. Dr. Güven Yıldırım, emekli olarak kliniğimizden ayrılmış, Temmuz 2021 de Prof Dr Devrim Bektaş, kliniğimizde göreve başlamıştır.  Dr Öğretim Üyesi Ahmet Arslan, Mart 2021 ile Kasım 2021 arasında kliniğimizde görev yapmıştır. 

Anabilim Dalı Başkanları
Prof Dr Kürşat Murat ÖZCAN    (2015-2017)
Prof. Dr. Güven YILDIRIM         (2017-2021)
Prof. Dr. Elif  BAYSAL                (2021-Halen)
 
Öğretim Üyeleri
Prof  Dr Elif Baysal                     Özgeçmiş
Prof  Dr Devrim Bektaş               Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Yonca Çoluk        Özgeçmiş

Araştırma Görevlileri
Dr. Emre Koçak
Dr. Esra Yabir
Dr. Çağatay Erdoğru

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Kliniğimizde mezuniyet öncesi öğrenci eğitimi yanı sıra hafta içi her gün araştırma görevlileri eşliğinde sabah akşam hasta vizitleri ve Perşembe günleri seminer ve literatür saatleri yapılmaktadır. Kliniğimizde yoğun sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra akademik faaliyetlere de önem verilmektedir. KBB Ana Bilim Dalı ile ilgili önemli yurt dışı ve yurt içi kongrelerde konferans, panelistlik, kurs eğiticiliği, sözlü sunum, poster sunumları kliniğimiz çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir.