Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı V.

Prof.Dr. Sembol YILDIRMAK
sembol.yildirmak@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş