Fakülte Yönetim Kurulu

ÜYELER
DEKAN

Prof. Dr. Canan ÇELİK

Profesör Temsilcileri
Prof. Dr. Güven YILDIRIM Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKSÜMER Prof.Dr. Ahmet SALBACAK
Doçent Temsilcileri
Doç.Dr.Ural OĞUZ Doç.Dr. Ahmet KARAGÖZ
Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ
Fakülte Sekreteri-Raportör
Hüsamettin YAVUZ