Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
2019 yılı Temmuz ayında Dr. Öğr. Üyesi Berkan Şahin tarafından kurulan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, 2021 yılında Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çobanoğlu Osmanlı’ nın görevine başlaması ile iki öğretim üyesi kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN (2019-2021)
Dr. Öğr. Üyesi Cansu ÇOBANOĞLU OSMANLI (2021-)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN                                    Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Cansu ÇOBANOĞLU OSMANLI        Özgeçmiş
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Bebek, çocuk ve gençlerin ruh sağlığı, sorunları ve hastalıkları ile ilgili olarak klinik değerlendirmelerde bulunan, bu alanla ilgili takip ve tedavilerinin yürütüldüğü anabilim dalıdır.
İlgilendiği hastalıklar:
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Yıkıcı Duygu Durum Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Depresif Bozukluklar
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu
 • Gelişim Geriliği
 • Tik Bozuklukları
 • Konuşma Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Travma
 • Tıbbi Hastalıklara İkincil Gelişen Duygusal ve Davranışsal Sorunlar
 • Gece Altını Islatma (Enürezis Nokturna)
 • Kaka Kaçırma (Enkoprezis)
 • İnternet ve Online Oyun Bağımlılığı (Teknolojik Bağımlılıklar)
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Dönem 5 stajı bulunmaktadır.
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği (ÇOGEPDER)
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)