Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı V.

Doç. Dr. Murat USTA
Biyokimya Ana Bilim Dalı

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Berkan ŞAHİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜZÜAK
Fizyoloji Ana Bilim Dalı
  Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya DÜZGÜN   
   
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
     Dr. Öğr. Üyesi Emsal AYDIN
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
   
 
  Dr. Öğr. Üyesi Ceren VARER AKPINAR 
   
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı