Ana Bilim Dalı Hakkında

Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölümüne bağlı Nöroloji Anabilim Dalı 2017 yılında Dr. Öğr. Üyesi Demet ŞEKER ve Dr. Öğr. Üyesi A. Burak BİLGİÇ’in üniversitemizde göreve başlaması ile kurulmuştur. 2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi İrem İLGEZDİ de göreve başlamış ve öğretim üyeleri bu kadroyla görevlerine devam etmişlerdir.
Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi Demet ŞEKER anabilim dalı başkanlığına; Dr. V. Ataman SERİM ve Dr. Hüsniye Aylin HAKYEMEZ öğretim üyesi olarak görevlerine halen devam etmektedir.

Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi A. Burak BİLGİÇ (2017-2019)
Dr. Öğr. Üyesi İrem İLGEZDİ (2019-2020)
Dr. Öğr. Üyesi Demet ŞEKER (2020-Halen)

Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğretim Üyesi Demet ŞEKER                                  Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi V. Ataman SERİM                             Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Hüsniye Aylin HAKYEMEZ                Özgeçmiş

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Misyonumuz, nöroloji alanında eğitim, araştırma ve hizmet açısından bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakta olan ana bilim dalımızın konumunu güçlendirmek ve daha ileriye götürmektir. Mevcut haliyle anabilim dalımızda genel nöroloji polikliniği, acil servisi, konsültasyon hizmetleri ile yataklı servis, nöroloji yoğun bakım ünitesi ve ayaktan poliklinik hizmeti yürütülmektedir.
Yataklı hasta takibi yapılmaktadır; Kliniğimizde inme ünitesinde 4, nörolojik yoğun bakım ünitesinde 10, genel nöroloji servisinde 20 hasta yatağı mevcuttur. Yataklar tama yakın doluluk oranına sahiptir. Laboratuar hizmetleri; EEG ve EMG laboratuvarları mevcuttur. Lomber ponksiyon gibi diğer hizmetler de ana bilim dalımızda yürütülmektedir.
Vizyonumuz, mevcut kadromuzu güçlendirerek bilimsel araştırma potansiyelimizi artırmak ve bölgemizde araştırma ve eğitim açısından iyi bir konuma yerleşmektir.