Misyon Vizyon

Misyon

Evrensel etik ve insani değerlere bağlı, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, topluma kanıta dayalı ve kaliteli sagˆlık hizmeti sunabilen, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, yaşam boyu gelişime açık, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı hekimler yetiştirmek;   insan sağlığı ve sağlık politikalarına etkin biçimde katkıda bulunmak üzere bilgi üretmek için bilimsel araştırmalar planlayan, yürüten ve destekleyen bir Tıp Fakültesi olmaktır.

Vizyon

Bilimsel araştırma, çağdaş tıp uygulamaları ve multidisipliner yaklaşımı benimseyen, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir Tıp Fakültesi olmaktır.
 

Değerler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Milletine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık, bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, katılımcılık ve güvenilirlik.