Misyon Vizyon

Misyon

Misyonumuz eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde, güncel bilgimiz ve birikimlerimizle; iyi tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, ürettiklerimizi insanlığın hizmetine sunabilen, bilimsel ve etik değerlere bağlı, araştırmacı ve toplum lideri niteliklerine sahip ”iyi” nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti ve bilincini sunmak, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında etkin biçimde katkıda bulunmak, eğitim standartları sürekli geliştirilerek çağdaş düzeyde eğitim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir Tıp Fakültesi olmaktır.

Vizyon

Tıp ve ilgili bilimlerde bilgi düzeyi yüksek öğretim üyeleriyle uluslar arası kabul gören hekim ve akademisyenler yetiştiren, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, eğitim sistemi, araştırmaları ve sağlık hizmetleriyle ülkesinde marka ve lider olmayı hedefleyen, uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile önde gelen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü olan tıp fakülteleri arasında yer almaktır.
 

Değerler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Milletine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık, bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcılık ve güvenilirlik.