Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Cem Zeki ESENYEL
cem.esenyel@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş


Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Atilla ÇITLAK
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş

Doç. Dr. Kürşad AYTEKİN
kursad.aytekin@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Tuğcan DEMİR
tugcan.demir@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat DANIŞMAN
murat.danisman@giresun.edu.tr
0454 310 16 00
Özgeçmiş

 
 
Ortopedi ve Travmatoloji Araştırma Görevlileri

Arş.Gör. Dr. Halil KARACA
halil.karaca@giresun.edu.tr
0454 310 20 00


 Arş.Gör. Dr. EMRE KURT
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00

Arş.Gör. Dr. Musa ŞAHİN
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
 
Ortopedi ve Travmatoloji Araştırma Görevlileri
 

Arş.Gör. Dr. Ahmet Selami KAYA
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00


 Arş.Gör. Dr. Berker YETİMARSLAN
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00