Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Atilla ÇITLAK
@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş


Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Kürşad AYTEKİN
kursad.aytekin@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğcan DEMİR
tugcan.demir@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Murat DANIŞMAN
murat.danisman@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
   
Dr. Öğr. Üyesi Emre TEKŞAN
murat.danisman@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
   
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlileri

Arş.Gör. Dr. Halil KARACA
halil.karaca@giresun.edu.tr
0454 310 20 00


 Arş.Gör. Dr. EMRE KURT
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00

Arş.Gör. Dr. Musa ŞAHİN
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Arş.Gör. Dr. Ahmet Selami KAYA
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Arş.Gör. Dr. Berker YETİMARSLAN
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
  Ast. Dr. Mehmet Seha ALGÜN
(S.B.A)
0454 310 20 20
  Ast. Dr. Seyit AKSOY
(S.B.A)
0454 310 20 20
  Ast. Dr. Emre Murat HALICI
(S.B.A)
0454 310 20 20
  Ast. Dr. Sinan AVUNAN
(S.B.A)
0454 310 20 20
   
  Ast. Dr. Ahmet Serhat SEZER
(S.B.A)
0454 310 20 20