Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 2012 yılında Doç. Dr. Ebru ALP tarafından kurulan, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, moleküler genetik alanında eğitim-öğretim ve araştırmalar yürüten bir bilim dalıdır. Anabilim dalımız 2009-2014 yılları arasında üniversitenin Nizamiye Yerleşkesindeki Dekanlık ve morfoloji binasında hizmet vermiştir. 2014 yılından itibaren ise Gazipaşa Yerleşkesindeki Dekanlık ve morfoloji binasında hizmet vermeye devam etmektedir. Anabilim dalımız kadrosunda halen tam zamanlı olmak üzere bir Doçent, iki Dr. Öğretim Üyesi ve doktorasını tamamlamış bir Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız, Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerine teorik ve pratik Tıbbi Biyoloji dersi, ayrıca Diş Hekimliği öğrencilerine Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersi vermektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Yrd. Doç. Dr. Ebru ALP (2012-2016)
Yrd. Doç. Dr. Egemen AKGÜN (2016-2018)
Doç. Dr. Ebru ALP (2018-Halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Doç. Dr. Ebru ALP                                              Özgeçmiş
Dr. Öğr. Ü.  Egemen AKGÜN                              Özgeçmiş
Dr. Öğr. Ü.  Zekeriya DÜZGÜN                           Özgeçmiş
Araş. Gör. Funda DEMİRTAŞ KORKMAZ           Özgeçmiş
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Morfoloji binasında hücre kültürü/hücre biyolojisi laboratuarları, moleküler genetik/moleküler biyoloji araştırma laboratuarlarında çalışmalarına devam etmektedir.
Anabilim dalımızın hedefleri arasında, Tıp Fakültesinde Moleküler Biyoloji ve Temel Genetiğin ilkelerini ve önemini  kavrayarak uygulama alanında kullanan hekimler yetiştirmek bulunmaktadır. Ayrıca ileri moleküler genetik çalışmalar yapmak, Hücre biyolojisi ve Genetik alanındaki güncel metodolojinin tıp alanına uyarlanması ve uygulanması Anabilim dalımızın hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.
Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ tarafından 27.07.2020 tarihinde Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda “Sağlık Bilimlerinde proje hazırlama, yazma ve buna bağlı olarak öncelikle Swot Analizi, proje formatına uygun yazım” konusunda eğitim verilmiştir.
 
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
1. Geniş ölçekteki bitki ve hayvan kökenli doğal ikincil metabolitlerin FOXM1 ile etkileşiminin hesaplamalı ve deneysel olarak araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ZEKERİYA DÜZGÜN, Araştırmacı:FUNDA DEMİRTAŞ KORKMAZ, Araştırmacı: EBRU ALP, , 01/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2. Türk Popülasyonunda Psoriasis ile TINCR ve H19 lncRNA Varyantları  Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:BURAK AKŞAN, , 01/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3. "Sedef   hastalarında   miR-146a   ve   miR-155   varyantlarının araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:IŞIL DENİZ OĞUZ, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, , 01/04/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
4. FOXM1 inhibitörü FDI-6'nın metastatik meme adenokarsinomunun anjiyogenik protein ekspresyon profili üzerindeki üzerindeki etkilerinin umbilikal ven vasküler endotel hücreleri ile karşılaştırmalı olarak araştırılması ve FDI-6 ile Anjiyogenik proteinlerin etkileşimlerinin moleküler dinamik simülasyon yöntemiyle araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ZEKERİYA DÜZGÜN, Araştırmacı:FUNDA DEMİRTAŞ KORKMAZ, Araştırmacı: EGEMEN AKGÜN, , 21/07/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
5. Türk Popülasyonunda ATP2B1 ve STK39 Gen Polimorfizmleri ile Esansiyel Hipertansiyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:AHMET KARAGÖZ, , 01/04/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
6. FoxM1 spesifik inhibitörü Thiostrepton’xxun Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin Malign ve Malign Olmayan Hücrelerde İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:DEMİRTAŞ KORKMAZ FUNDA,Araştırmacı:DÜZGÜN ZEKERİYA,Araştırmacı:MUTLU İÇDUYGU FADİME, , 01/03/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
7. Diyabetik retinopati ile kemokin ve kemokin-reseptör genlerindeki polimorfizmlerin ilişkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:EBRU ALP, Araştırmacı:SİBEL DOĞUİZİ, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:MURAT ATABEY ÖZER, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, , 10/04/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
8. Tiroid kanseri hastalarının formalinle fikse edilmiş parafine gömülü (FFPE) doku örneklerinde uzun kodlamayan RNA ekspresyon düzeylerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:DEMET ŞENGÜL, Araştırmacı:ASUMAN ÖZGÖZ, Araştırmacı:EBRU ALP, , 10/04/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
9. Bir Türk Popülasyonunda Esansiyel Hipertansiyon ve SLC6A2 Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Yürütücü:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:AHMET KARAGÖZ, Araştırmacı:MEHMET ALKANAT, Araştırmacı:AYŞEGÜL ÇEBİ, , 12/04/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
10. Bir Türk Popülasyonunda Tiroid Kanseri ve XRCC6 Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:AYŞEGÜL ÇEBİ, Araştırmacı:MEHMET ALKANAT, Araştırmacı:EBRU ALP, Araştırmacı:TUNCER ÖZTÜRK, , 01/01/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
11. Türk toplumunda KATP kanalı gen polimorfizmleri ile diyabetik retinopati arasındaki ilişki, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:EBRU ALP, Araştırmacı:SİBEL DOĞUİZİ, Araştırmacı:EGEMEN AKGÜN, Araştırmacı:FADİME MUTLU İÇDUYGU, Araştırmacı:MURAT ATABEY ÖZER, Araştırmacı:MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, , 16/11/2016 - 01/12/2020 (ULUSAL)
 
Ödüller
Dr. Öğr. Ü. Zekeriya DÜZGÜN,
1. 5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress. SECOND BEST POSTER PRESENTATION AWARD, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, 2017
Doç. Dr. Ebru ALP,
1. ÜROONKOLOJİ ARAŞTIRMA 2. LİK ÖDÜLÜ, Üroonkoloji Derneği, 2015
2. POSTER SUNUMU 2. LÜK ÖDÜLÜ, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, 2009
3. POSTER SUNUMU 1. LİK ÖDÜLÜ, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, 2009
4. POSTER SUNUMU 3. LÜK ÖDÜLÜ, Türk Nöroloji Derneği, 2008