Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun’la kurulmuş olup, 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan iş birliği doğrultusunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim öğretime başlanmıştır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Giresun’da eğitim verilmeye devam edilmiştir.
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad YAPAR tarafından 2009 yılında kurulmuştur.
Anabilim Dalımızda, hâlen 2 tam zamanlı profesör doktor öğretim üyesi araştırma ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Kürşad YAPAR                (2009-Halen)         
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Prof. Dr. Kürşad YAPAR                Özgeçmiş
Prof. Dr. Selçuk TAKIR                  Özgeçmiş
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Anabilim dalımız laboratuvarında in vivo ve in vitro araştırmalar yapılmaktadır.
Araştırma alanlarımız başlıca, otonom ve santral sinir sistem farmakolojisi, kardiyovasküler, ürogenital ve gastrointestinal sistem farmakolojisi ile oksidatif stres ve antioksidanlardır. Bunun yanı sıra çeşitli hastalık modellerinde hidrojen sülfürün etkisi ve etki mekanizması üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
Anabilim dalımız hedefleri doğrultusunda; başta tıp fakültemiz olmak üzere, üniversitemizin ilgili birimlerine ve topluma farmakoloji alanında uzman görüşü sağlamak, evrensel ve güncel bilgiler ile donanmış bireylerin lisans ve lisansüstü eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uygun olarak ülkemizde yaşama geçirilmesine ve sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak, ilaçların ve biyolojik etkileri olan diğer maddelerin canlı sistemler üzerindeki etkilerini araştırmak, yeni yöntemler geliştirmek ve ülkemizde akılcı ilaç tedavisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. İlaç etki, yan etki, toksisite, etkileşmeler, teratojenite, farmokovijilans konularında gerektiğinde danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerinden biri olan anabilim dalımız tarafından mezuniyet öncesi; Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik gibi sağlık bilimleri alanında eğitim-öğretim gören öğrencilerimize yüksek kalitede ve güncel tıbbi ilaç bilgileri verilmektedir.
Anabilim dalımız; mezuniyet öncesi eğitimle ilgili olarak çekirdek müfredatla uyumlu, amaç ve hedefleri ile elektronik ortamda yer alan ders notları, uygulamalı ve interaktif ders programları ile temel bilgileri ve üst bilgileri edinen, görerek ve sorgulayarak öğrenen öğrenci eğitimini savunmaktadır.
Anabilim Dalımızın diğer temel amaçları arasında ise ulusal ve uluslararası boyutlarda bilimsel araştırmalar yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemektir.
 
Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
Anabilim dalımız öğretim üyesi Prof.Dr. Selçuk Takır’ın düzenleme komitesinde olduğu 5. Avrupa Lipid Mediatorler Workshop 23-23 Ekim 2014 İstanbul adlı akademik toplantı yapılmıştır.
Prof.Dr. Selçuk Takır ayrıca 4-6 Kasım 2021 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi Bilimsel Kurul üyeliği yapmıştır.
 
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
 1. NAHS In Izole Bovine (Sıgır) RetinalArteri Üzerine Gevsetici Etkisinde Hücre Içi Kalsiyum Düzeyini Degistiren ve KalsiyumDuyarlılasması Saglayan Mekanizmalarının ve Retinal Arterde H2S Sentezleyen EnzimDüzeylerinin Incelenmesi, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü:TAKIR SELÇUK,Arastırmacı:UYDES DOGAN BIRSEL SÖNMEZ,Arastırmacı:YAPAR KÜRSAD,Arastırmacı:TEKER AYSEGÜL BASAK, , 11/10/2015 - 03/10/2017 (ULUSAL)
 2. Deneysel glokom modelinde NaHS in göz içi basıncı retina sinir lifi tabakası hasarı ve retinal damarlar üzerindeki olası degisikliklerin incelenmesi , TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, 15/01/2016 -15/10/2016 (ULUSAL)
 3. NAHS In Izole Bovine Sıgır Retinal Arteri Üzerine Gevsetici Etkisinde Hücre Içi Kalsiyum Düzeyini Degistiren ve Kalsiyum Duyarlılasması Saglayan Mekanizmalarının ve Retinal Arterde H2S Sentezleyen Enzim Düzeylerinin Incelenmesi, -Tübitak 1001, Yürütücü:TAKIR SELÇUK,Arastırmacı:UYDES DOGAN BIRSEL SÖNMEZ,Arastırmacı:TEKER AYSEGÜL BASAK,Arastırmacı:YAPAR KÜRSAD, , 15/09/2015 - 26/09/2017 (ULUSAL)
 4. Hidrojen sülfürün lazer fotokoagülasyon yöntemi ile deneysel glokom olusturulmus sıçanların retina hasarı üzerine etkisinin incelenmesi,, -Tübitak 1002, Yürütücü:ÖZER MURAT ATABEY,Arastırmacı:ERISGIN ZÜLEYHA,Arastırmacı:TAKIR SELÇUK, , 15/01/2016 - 15/10/2016
 5. PARKINSON HASTALIGINDA HIDROJEN SÜLFÜRÜN NÖROPROTEKTIF ETKILERININ DEGERLENDIRILMESI: BDNF-TRKB YOLAGININ ROLÜ, -Tübitak 1002, Arastırmacı:TAKIR SELÇUK,Yürütücü:HACIOGLU DERVISOGLU GÜLAY,Yürütücü:ÇIRRIK Selma, , 01/06/2020  (ULUSAL)
 6. Izole Sıçan Kalbinde Hidrojen Sülfit in Iskemi Reperfüzyon Hasarındaki Rolü, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 07/06/2013 - 07/02/2016 (ULUSAL)
 7. RAT ISKELET KASI ISKEMI REPERFÜZYON MODELINDE BENFOTIAMIN ve D VITAMINININ ETKILERI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 07/03/2016 -29/12/2016 (ULUSAL)
 8. RATLARDA OLUSTURULAN DENEYSEL OVER TORSIYONU MODELINDE D VITAMINININ ISKEMI REPERFÜZYON ÜZERINE ETKILERI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Arastırmacı, , 06/03/2016 - 22/12/2016 (ULUSAL)
 9. Retinal gevsetici faktörün retinal arter tonüsü üzerine etkisinde Hidrojen sülfürün rolünün degerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:TOPRAK AYÇA,Yürütücü:UYDES DOGAN BIRSEL SÖNMEZ,Arastırmacı:TAKIR SELÇUK, 15/12/2015 - 12/12/2016 (ULUSAL)
 10. Ratlarda deneysel gonartrozda H2S’in etkinliginin arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:TAKIR SELÇUK,Arastırmacı:ERISGIN ZÜLEYHA,Yürütücü:AYTEKIN KÜRSAD, , 08/05/2017 - 23/05/2019 (ULUSAL)
 11. Hidrojen sülfürün sıgır retinal arteri üzerine vazodilatör etkisinde kalsiyum duyarsızlasması sağlayan mekanizmaların rolünün moleküler düzeyde degerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:TOPRAK AYÇA,Yürütücü:TAKIR SELÇUK, 12/04/2018 - 23/05/2020 (ULUSAL)
 12. Hidrojen Sülfürün Sıgır Retinal Arterindeki Gevsetici Etkisinde Kalsiyum Pompalarının Rolünün Degerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:TAKIR SELÇUK,Yürütücü:UYDES DOGAN BIRSEL SÖNMEZ,Arastırmacı:ALP YILDIRIM FATOS ILKAY,Arastırmacı:TOPRAK AYÇA,Arastırmacı:KALELI DURMAN DENIZ, , 25/01/2018 -25/10/2018 (ULUSAL)
 13. Hidrojen sülfürün sıgır retinal arteri üzerine vazodilatör etkisinde kalsiyum duyarsızlasması sağlayan mekanizmaların rolünün moleküler düzeyde degerlendirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü;Selçuk TAKIR, , 12/04/2018 - 12/04/2020 (ULUSAL)
 14. Ratlarda deneysel gonartrozda H2S?in etkinliginin arastırılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:AYTEKIN KÜRSAD,Arastırmacı:TAKIR SELÇUK,Arastırmacı:ERISGIN ZÜLEYHA, , 08/05/2017 - 23/05/2019 (ULUSAL)
 15. Covid-19 effects on ARTErial StIffness andvascular AgiNg - (CARTESIAN) study, COST,
Arastırmacı:TAKIR SELÇUK, , 20/05/2020 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
 1. Hidrojen Sülfürün Sıgır Retinal Arterini Gevsetici Etkisinde Kalsiyum Duyarlılastırıcı Mekanizmaların ve Sentezinden Sorumlu Enzimlerin Incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:UYDES DOGAN BIRSEL SÖNMEZ,Arastırmacı:TAKIR SELÇUK, Arastırmacı: TOPRAK AYÇA, , 20/06/2018 - 30/09/2019 (ULUSAL)
 
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
İstanbul Üniversitesi Tıp/Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD
KTÜ Tıp/Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD
KTÜ İLAFAR
Strasburg Üniversitesi Gilbert Laustriat Enstitüsü