Toplantı Tarihi

Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz dosya kabulüne başlamış olup; her ayın 1. ve 3. haftası Salı günleri toplantı yapılacaktır.