Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Emine TEKİN
emine.tekin@giresun.edu.tr
0454 216 36 00
Özgeçmiş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BULUT
muhammet.bulut@giresun.edu.tr
0454 216 36 00
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Handan Ayhan AKOĞLU
0454 216 36 00
Özgeçmiş