Ana Bilim Dalı Hakkında

Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet ERGİN tarafından 2009 yılında kuruldu.
Ana Bilim Dalımız daha önce Debboy Mevkii’ndeki Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’nde faaliyet gösterirken, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile Göz Hastalıkları Eğitim Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmeti vermektedir.
Ana Bilim Dalımızda 2019 yılında uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin yanı sıra Cuma günleri vaka sunumları, akademik konsey ve makale saatleri düzenli olarak yapılmaktadır.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (2009-2014)
Doç. Dr. Murat Atabey ÖZER (2014- 2015)
Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKSÜMER (2015-2018)
Doç. Dr. Murat Atabey ÖZER (2018- Halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Doç. Dr. Murat Atabey ÖZER                        Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Serkan ÖZEN                   Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Hakan KOÇ                      Özgeçmiş
Dr. Öğretim Üyesi Şafak KORKMAZ             Özgeçmiş
 
Araştırma Görevlileri, Ad, Soyad
Dr. Funda YILMAZ
Dr. Ali KANIK
Dr. Uğur BAYRAM
Dr. Arda Ali Şahin Öztürk
Dr. Şevval EFE
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
KLİNİK UYGULAMALARIMIZ:
Yataklı Servis:
Göz Hastalıkları Servisi, “S.B. Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi” 4. katında 13 yatakla hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 1 asistan Dr., 1 sorumlu hemşire, 4 servis hemşiresi ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 1 asistan Dr., 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir.
Serviste  hasta yataklarının yanı sıra  1 adet personel odası, 1 adet  Uzman Doktor odası ve 1 adet Asistan Doktor odası ve toplantı-konsey odası bulunmaktadır.
Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 10000’ dir
Poliklinikler:
Polikliniklerimiz 1. katta bulunmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri gün içinde en az 4 sorumlu uzman doktor ve 3 asistan doktor tarafından verilmektedir.
Polikliniklerimizde her yıl yaklaşık olarak 60.000 hasta değerlendirilmektedir.
Ameliyathane ve girişimsel işlemler:

Kliniğimizin kullanımında her gün 2 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Rutin ön segment ameliyatlarımızın yanında göz içi enjeksyonlar ve gözün arka segment ameliyatları da başarı ile gerçekleştirilmektedir.
Göz kapağı hastalıkları ve göz kapağı estetiği, kornea ve konjonktiva yüzeyi hastalıkları ve göz yaşı kanalı ile ilgili erişkinlerde ve çocuklarda gerekli işlemler kliniğimizde uzun bir dönemdir uygulanmaktadır.
Katarakt ve benzeri lens hastalıkları da Türkiye ve Dünyadaki en son teknolojik cihazlar yardımıyla başarı ile gerçekleştirilmektedir.
Glokom hastalığı için gerekli olan teşhis ve ileri tedavileri(Lazer, glokom ameliyatları) kliniğimizde uygulanmakta ve eğitimleri de araştırma görevlileri ile paylaşılmaktadır.
Erişkin ve çocuklarda görülen şaşılık hastalığının tanı, tedavi ve ameliyatları klniğimiz bünyesinde yapılmaya devam etmektedir.
Diyabet ve Sarı nokta hastalıklarının tedavisinde kullanılan göz içi enjeksiyonları ve Retina Dekolmanı dahil Vitreoretinal Cerrahi ameliyatları son teknoloji cihazlarla başarı ile uygulanmaktadır.
Keratokonus ve benzeri hastaların teşhis ve tedavisi kliniğimizde gerçekleştirilmekte olup Lazer ve Kornea nakli ameliyatları için teknik donanımın sağlanması ve en kısa zamanda bu tedavilerin başlanması kliniğimizin öncelikli hedefleri arasındadır.
Kliniğimiz Karadeniz ve çevresinde etik değerlerden ödün vermeden, yüzünü daha iyiye ve daha ileriye çevirerek bölge halkına Dünya ile yarışacak kaliteli hizmeti vermeyi, mezuniyet öncesi ve sonrası en verimli ve en güncel bilgiyi üretip Tıp Öğrencilerine ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine sunmayı ana amaç edinmiştir.
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
Doç. Dr. Murat Atabey ÖZER, 215S142 Numaralı Tübitak Projesi Yürütücüsü
 
Ödüller
Dr. Öğretim Üyesi Serkan ÖZEN, Euroretina 2021 Free Paper Award 3.rd
Doç. Dr. Murat Atabey ÖZER, TOD 50. Kongre En İyi Poster Birincilk Ödülü