Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ali AKTEKİN
@ giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş


Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
ilker.sengul@giresun.edu.tr
0454 310 16 20
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul KESİCİOĞLU
tugrul.kesicioglu@ giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Tuncer ÖZTÜRK
tuncer.ozturk@ giresun.edu.tr
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYDIN
ismail.aydin@ giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin VURAL
selahattin.vural@ giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Ali MUHTAROĞLU
@ giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlileri

Arş.Gör. Dr. Mert GÜNGÖR
mert.gungor@ giresun.edu.tr
0454 310 20 20
 

Arş.Gör. Dr. Elmas YILMAZ
(S.B.A)
0454 310 20 20