Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi:
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, 2013 Nisan ayında Yrd. Doç. Dr. Erhan Arslan tarafından kuruldu ve 2013 yılından itibaren Eğitim ve Öğretim hizmeti verilmeye başlandı. Ağustos 2015 tarihinden itibaren Yrd. Doç. Dr. Erhan Arslan, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ayrıldı. Mart 2017 - Nisan 2017 tarihleri arasında, Davetli Öğretim Üyesi olarak Uzm. Dr. Feyzi Birol Sarıca tarafından, Tıp Fakültesi Dönem 5 staj öğrencilerine teorik ve pratik verildi. 2017 yılı Mayıs ayında Yrd. Doç. Dr. Feyzi Birol Sarıca, 2018 yılında Doç. Dr. Nurullah Edebali ve 2021 yılında ise Dr. Öğr. Üyesi Tamer Tamdoğan ve Dr. Öğr. Üyesi Sevim Öndül; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrolarına atanmışlardır. Anabilim Dalımızda görevli 4 Öğretim Üyesi ile halen Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 ve Dönem 6 Staj öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Erhan Arslan (2013 – 2015)
Feyzi Birol Sarıca (2017 – )
 
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Nurullah Edebali
Doç. Dr. Feyzi Birol Sarıca
Dr. Öğr. Üyesi Tamer Tamdoğan
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Öndül
 
Anabilim Dalı ve Çalışma Alanları
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji): Beyin, Omurilik ve Sinir Sistemini ilgilendiren hastalıkların cerrahi tedavilerinin yapıldığı tıp alanıdır.
Kliniğimizin Ana Amacı: Tıp ve Uzmanlık öğrencisi eğitiminde; dünya standartlarını yakalamak ve beyin, omurilik ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklara sahip olan hastalarda; erken tanı konulması ve mümkün olan en iyi cerrahi tedavinin uygulanması amaçlanmaktadır.
Kliniğimizde Yapılan Cerrahi Tedaviler: Tümör cerrahisi, Spinal cerrahi, Travma cerrahisi, Pediatrik cerrahi, Periferik sinir cerrahisi ve İnfeksiyon cerrahisi yapılmaktadır.
 
TÜMÖR CERRAHİSİ (NÖRO-ONKOLOJİ)
Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir kılıflarından kaynaklanan benign ve malign tümörlerin cerrahi tedavileri, mikrocerrahi yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.
Beyin tümörleri: Astrositom, Glioblastoma multiforme, Oligodendrogliom, Epandimom, Menengiom, Epidermoid tümör, Hemangioblastom ve diğer organlardan kaynaklanan kanserlerin beyine metastazları gibi tümörler.
Omurilik tümörleri: Astrositoma, Epandimom, Menengiom ve diğer organlardan kaynaklanan kanserlerin omuriliğe metastazları gibi tümörler.
Omurga tümörleri: Plazmositom, Multipl myelom ve diğer organlardan kaynaklanan kanserlerin omurgaya metastazları gibi tümörler.
Periferik sinir kılıfı tümörleri:  Schwannom ve Nörofibrom gibi tümörler.

SPİNAL VE VERTEBRAL CERRAHİ 
Omurilik ve Omurganın benign ve malign tümörleri, Omurga kırıkları, Dejeneratif disk hastalıklarından Boyun fıtığı, Bel fıtığı ve Omurilik kanal daralmalarına ait ameliyatlar, Boyun ve Bel omurga kaymalarına ait ameliyatlar ve Omurga ve Omuriliğe ait infeksiyonların cerrahi tedavileri yapılmaktadır.
Servikal: Servikal disk hernisi, Servikal spondilotik miyelopati.
Lomber: Lomber disk hernisi, Lomber spondiloz, Lomber spondilolistezis.
Kraniovertebral bileşke anomalileri: Chiari Malformasyonu ve Sirengomiyeli.
Pediatrik doğumsal spinal anomaliler: Meningosel, Meningomiyelosel, Ayrık omurilik anomalileri (Diastometamiyeli) ve Gergin omurilik sendromu (Tethered kord sendromu).

TRAVMA CERRAHİSİ
Kaza ve düşmeler sonucu gelişen Kafatası, Beyin, Omurga ve Omurilik yaralanmalarının tedavileri yapılmaktadır.

Kafatası ve Beyin Yaralanmaları: Kafatası kırıkları (Lineer fraktür, Deplase fraktür), Travmatik Beyin hasarları (Kontüzyo serebri, Diffüz aksonal injury) ve Travmatik Beyin kanamaları (Epidural kanama, Subdural kanama ve İntraserebral kanama).
Omurga ve Omurilik Yaralanmaları: Travmaya bağlı Omurga kırıkları (Vertebra fraktürleri), Omurga kaymaları (Spondilolistezis) ve Travmaya bağlı Omurilik yaralanmaları (Spinal kord basıları, Spinal epidural ve subdural hematom).
  


PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ
Bebek ve Çocukluk dönemine ait doğumsal veya sonradan gelişen beyin ve omurilik hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.

Pediatrik Kranial hastalıklar: Hidrosefali, Kraniosinositoz ve Ansefalosel gibi doğumsal anomaliler ve Çocukluk çağında görülen Beyin tümörleri.
Pediatrik Spinal hastalıklar: Meningosel, Meningomiyelosel, Ayrık omurilik anomalileri (Diastometamiyeli) ve Gergin omurilik sendromu (Tethered kord sendromu) gibi doğumsal anomaliler ve Çocukluk çağında görülen Omurilik tümörleri.
Periferik Sinir hastalıkları: Travmatik sinir kesileri, Periferik sinir tuzaklanmaları (Karpal Tunel Sendromu, Kubital Tunel Sendromu) ve Periferik sinir tümörlerinin cerrahi tedavileri yapılmaktadır.
 
İNFEKSİYON CERRAHİSİ
Beyin absesi: Spontan veya travma sonrası beyine ulaşan mikroorganizmaların sebep olduğu Subdural ampiyem ve İntraserebral abse.
Spinal abse: Spontan, travma sonrası veya spinal cerrahiler sonrası dönemde  vertebra ve omuriliğe ulaşan mikroorganizmaların sebep olduğu spinal abse.
 
KLİNİK HİZMETLER
Ocak 2017 tarihinden itibaren; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Giresun Devlet Hastanesi arasında, ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, eski adı ile Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmeti verilmiştir. Benzer afiliasyon protokolü ile, Eylül 2021 tarihinden itibaren ise  halen Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmet vemeye devam etmektedir.  Halen Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği bünyesinde; 4 Öğretim Üyesi ve 2 Uzman Doktor bulunmaktadır. Bölümümüzde klinik ve acil servis hizmetleri 24 saat süreyle; düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
Kliniğimizde yatarak tedavi gören tüm hastalar; ameliyat öncesi dönemde ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Hastaların olası sistemik hastalıkları tespit edildiğinde ise; ilgili uzmanlık alanlarına danışılarak, hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası dönemde gelişebilecek tüm komplikasyonlar giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca ameliyat öncesi dönemde; hastaların kendisine ve yakınlarına, hastalığın tipi, olası seyri, tedavi seçenekleri, tedaviden beklentiler ve tedavi sırasında ve/veya sonrasında gelişebilecek tüm komplikasyonlarla ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmektedir. Kliniğimizde tedavi öncesi dönemde; hastanın klinik tablosuna bağlı olarak; hastadan veya ailesinden önerilen cerrahi tedavi yöntemini kabul ettiklerini gösterir sözlü ve yazılı olarak izin/onam istenmektedir.
YATAKLI SERVİS
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, hastanemiz 4. katında 15 yataklı servisimizde hizmet vermektedir. Serviste gün içerisinde; Beyin ve Sinir Cerrahisi ilgili Uzman Doktorlar ile 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi sorumlu hemşiresi, 3 servis hemşiresi ve 3 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise; ilgili icapçı Uzman Doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel görev yapmaktadır. Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 2000’dir. 
POLİKLİNİKLER
Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinik hizmetleri; gün içinde en az 3 sorumlu Uzman Doktor tarafından, hafta içi her gün 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinikleri; 1. kat E koridorunda bulunmaktadırlar. Muayene ve kontrol randevuları; mesai saatleri içinde, Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi hattından veya Beyin ve Sinir Cerrahisi poliklinik sekreterliğine bizzat başvurularak alınabilmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi polikliniklerinde; her yıl yaklaşık olarak 40.000 hasta değerlendirilmektedir. Medikal tedavi veya cerrahi için yatırılan hastalardan yılda yaklaşık 2500 ameliyat gerçekleştirilmektedir.

AMELİYATHANELER
Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğine ait her gün 1 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Kliniğimize ait 1 adet cerrahi mikroskop bulunmakta olup mikrocerrahi ameliyatları başarı ile yapılabilmektedir. Beyin ve Omurilik benign ve malign tümörleri, Kranioservikal bileşke anomalileri, Chiari malformasyonu, Hidrosefali, Servikal ve Lomber vertebra fraktürleri, Servikal ve Lomber disk hernileri, Spinal dar kanal, Spinal spondilolistezis ve Periferik sinir yaralanmaları ve tuzaklanma ameliyatları başarı ile uygulanmaktadır. Kliniğimizde yıllık ortalama 2500 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler oluşturmaktadır.
Kliniğimizde yoğun sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra akademik faaliyetlere de önem verilmektedir.
 
Anabilim Dalımızın Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Kliniğimizde Tıp Fakültesi Dönem 5 Stajı bulunmaktadır. Dönem 5 stajı yapan öğrencilere; toplam 3 hafta boyunca, 56 saat teorik ders ve 42 saat uygulamalı - pratik ders verilmektedir. Teorik ders olarak; Nöroanatomi, Nöroradyoloji, Nöropatoloji, Kafa travmaları, Omurga ve Omurilik travmaları, Kafa içi basınç artışı sendromu, Beyin ödemi, Beyin herniasyonları, Servikal, Torakal ve Lomber disk hastalıkları, Periferik sinir tuzaklanma sendromları, Hidrosefali, Açık ve kapalı orta hat kapanma defektleri, İntrakranial tümörler, Omurga ve omurilik tümörleri, Periferik sinir kılıfı tümörleri, Hipofiz tümörleri, Kranioservikal bileşke anomalileri, Chiari malformasyonu, Sirengomiyeli, Merkezi sinir sistemi bulaşıcı hastalıkları, Subaraknoidal kanamalar, Serebral anevrizmalar, Serebral arteriovenöz malformasyonlar, Tıkayıcı beyin damar hastalıkları ve Kranial sinir bası sendromları konuları anlatılmaktadır.
Beyin ve Sinir Cerrahisi için tanımlanmış uygulamalı – pratik ders saatinde ise; öğrencilerin ameliyatları izlemelerine, polikliniklerde ve serviste yatan hastalarda nörolojik muayene yapmalarına ve acil konsültasyonlara gözlemci olarak katılımlarına olanak sağlanmaktadır. 
Kliniğimizde Tıp Fakültesi Dönem 6 Stajı yapan İntörn Doktorlar ise; talepleri halinde, seçmeli klinik stajlarını, kliniğimizde yapabilmektedirler. Bu staj sürecinde; Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık süreci hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmektedirler.

Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
Proje İsmi: Lomber disk hernisi nedeni ile opere edilen hastaların sonuçlarının araştırılması. (Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Araştırma Projesi -  Proje No:22.05.2020/09).
Araştırmacı İsmi: Feyzi Birol Sarıca
Gerçekleştirildiği yıl: Proje 2020 yılında başlatıldı – Projede 2021 yılında tamamlandı. Elde edilen sonuçlar; 30 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresinde sunulmuştur ve Bilimsel Dergiye gönderim sürecindedir.
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Anabilim Dalımızın Öğretim Üyeleri; Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği bünyesinde faaliyet gösteren IBNC (International Basic Neurosurgery Course) ve Santral Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen bilimsel aktivitelere, aktif olarak katılmaktadırlar.