Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Güliz ÖZGEN HERGÜL
guliz.ozgen@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri  
Dr. Öğr. Üyesi İlker ÖZDEMİR
ilker.ozdemir@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül HELVACI ÇELİK
@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDEMİR
@giresun.edu.tr
0454 310 20 20
Özgeçmiş