Ana Bilim Dalı Hakkında

 • Anabilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 17 Temmuz 2009 tarihinde, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından kurulmuştur. Genel Cerrahi Anabilim Dalı; Nisan 2009-Temmuz 2013 tarihleri arasında, Nizamiye Yerleşkesi Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde; Temmuz 2013-Ocak 2017 tarihleri arasında, Gazipaşa Yerleşkesi, Debboy Mevkiinde Giresun Üniversitesi adına kiralanan özel bir Tıp Merkezi lokasyonunda, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Hizmet Binasında; Ocak 2017-Kasım 2020 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan affiliasyon protokolü çerçevesinde yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Kasım 2020 yılından bugüne Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bina ve lokasyonunda; varlığını; kuruluşundan bugüne, akademik ve bilimsel çerçevede, etkin ve yetgin bir konumda ve son derece özverili bir şekilde, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL ve çok değerli Öğretim Üyeleri birlikteliğinde sürdüregelmiştir ve gelmektedir. Bununla birlikte; 2009 yılında Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde resmi olarak kurulan “Tiroid Hastalıkları Merkezi”, 22 Nisan 2014 tarihinde, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığı ve Dekanlık Makamının resmi onayları ile Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından, “Endokrin Cerrahisi Birimi”nin kurulması ile isim değiştirerek, aynı zamanda Dünya yüzeyi üzerinde bir endemik tiroid hastalıkları bölgesi olarak tanımlanan bölgemizde ve ilimizde, günümüze dek varlığını ve faaliyetlerini, uluslararası klavuzlara uygun bir şekilde, aktif olarak sürdüregelmiştir. Ek olarak; 2018 yılında, Anabilim Dalımız bünyesinde, Prof. Dr. İlker ŞENGÜL tarafından, “Cerrahi Ultrasonografi Ünitesi” ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail AYDIN tarafından, “Cerrahi Endoskopi Ünitesi” kurulmuştur ve faaliyetlerine devam etmektedir.
 
Anabilim Dalımız tarafından; kuruluş yıllarında, iki Tiroid Konferansı; temel ve klinik bilimler ile birlikte 19 Anabilim Dalı ile -bildiğimiz kadarı ile- Bölgemiz ve Ülkemizde en geniş multidisipliner katılımın sağlandığı Tiroid Çalıştayı; Üniversitemiz ve Fakültemizin, bidirilerin ‘abstract book’da basıldığı ilk Tıp Kongresi ve yine sunulan bildirilerin, ‘abstract book’da basıldığı, Bölgemizin Cerrahi Derneğininin ilk Toplantısı ve Bölgemizde, Karın Ön Duvarı Fıtıkları Cerrahisi ile ilgili İlk Toplantı, Giresun’da ve Üniversitemiz çatısı altında düzenlenmiştir. Ab ovo usque ad mala, Anabilim Dalımız, önem verdiği, ulusal ve uluslarası sürekli tıp eğitimi (STE) konseptinde; ilk ve tek olarak, Ülkemizin üç büyük ili olan Ankara, İstanbul ve İzmir’in en önemli üniversitelerinden, Kurucu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker ŞENGÜL’ün TurkMSIC (Turkish Medical Student’s Association, Türk Tıp öğrencileri Birliği) tarafından match/eşleşme edilmesi ile 2017’den bugüne Dönem I, II, III ve Stajyer Doktorların ve yine ilk olarak, Prof. Dr. İlker ŞENGÜL’ün, IFMSA (The International Federation of Medical Students’ Associationstarafından match/eşleşme edilmesi ile 2018’den bugüne, Brezilya, São Paulo; Kenya, Nairobi; ve KKTC, Nicosia gibi önemli şehir üniversitelerinden Intern Doktorların, teorik, pratik ve hatta uygulamalı deneysel cerrahi gibi çalışmalarda yer almasını sağlayarak, eğitimlerinde katkıda bulunmuş ve eğitimleri sonrasında sertifiye edilmelerini sağlamıştır. Dum vivimus servimus..
 
 • Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL 2009-2021
Prof. Dr. Ali AKTEKİN, 2021-Halen
 
 • Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL                       Özgeçmiş
Prof. Dr. Ali AKTEKİN                          Özgeçmiş
Dr. Öğr. Ü. Tuğrul KESİCİOĞLU          Özgeçmiş
Dr. Öğr. Ü. Tuncer ÖZTÜRK                Özgeçmiş
Dr. Öğr. Ü. İsmail AYDIN                      Özgeçmiş
Dr. Öğr. Ü. Selahattin VURAL              Özgeçmiş
 
 • Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Endokrin Cerrahisi; Minimal İnvazif Cerrahi; Boyun Ultrasonografi, CDU, Elastografi ve Ultrasonografi-Klavuzluğunda Girişimsel İşlemler; Tiroid Kanserlerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik; Tiroidoloji
Prof. Dr. Ali AKTEKİN, Laparoskopik Cerrahi, Obezite Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Pankreas Cerrahisi
Dr. Öğr. Ü. Tuğrul KESİCİOĞLU, Karın Ön Duvarı Fıtıkları Cerrahisi; Meme Sağlığı, Hastalıkları ve Cerrahisi
Dr. Öğr. Ü. Tuncer ÖZTÜRK, Tiroid&Paratiroid Cerrahisi; Meme Cerrahisi
Dr. Öğr. Ü. İsmail AYDIN, Tiroid&Paratiroid Cerrahisi; Meme Cerrahisi; Üst GİS ve Alt GİS Endoskopisi; Kolorektal Cerrahi
Dr. Öğr. Ü. Selahattin VURAL, Tiroid&Paratiroid Cerrahisi; Meme Cerrahisi; Laparoskopik Cerrahi; Kolorektal Cerrahi
 
 • Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet Öncesi Eğitim kapsamında; Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem III, ve Dönem IV için Genel Cerrahi teorik ve pratik eğitimlerinin tümü ile birlikte Mezuniyet Öncesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri için Histopatoloji teorik ve pratik eğitimleri, kuruluş 2009 yılından bugüne, Anabilim Dalımız tarafından verilmektedir. Ayrıca; Anabilim Dalımızın üzerinde durduğu, ulusal ve uluslarası sürekli tıp eğitimi (STE) konseptinde; Ülkemizin üç büyük ili olan Ankara, İstanbul ve İzmir’in en önemli üniversiteleri başta olmak üzere birçok ulusal üniversiteden, TurkMSIC (Turkish Medical Student’s Association, Türk Tıp öğrencileri Birliği) tarafından match sistemi ile 2017’den bugüne Dönem I, II, III ve Stajyer Doktorların ve yine  IFMSA (The International Federation of Medical Students’ Associations) match sistemi aracılığı ile 2018’den bugüne,  uluslararası alanda, Brezilya, São Paulo; Kenya, Nairobi; ve KKTC, Lefkoşa gibi kentlerin üniversitelerinden Intern Doktorların, teorik, pratik ve hatta uygulamalı deneysel cerrahi gibi çalışmalarda yer almasını sağlayarak, eğitimlerinde katkıda bulunmuş ve eğitimleri sonrasında, Anabilim Dalımız Başkanlığınca sertifiye edilmelerini sağlamıştır. Mezuniyet Sonrası Eğitim kapsamında; Araştıma Görevlisi (Arş. Gör. Dr.; Uzmanlık Öğrencisi) teorik ve pratik eğitimleri, TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) öneri, ilke ve hedefleri uyarınca güncellenerek, Haziran 2017 yılından itibaren kesintisiz olarak, Anabilim Dalımız tarafından verilmekte ve Anabilim Dalımız, uzmanlık adayları tarafından tercih edilmeye devam etmektedir. Arş. Gör. Dr. Mert GÜNGÖR, Anabilim Dalımızın ilk Uzmanlık Öğrencisi olarak yer almıştır.
 
 • Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
 1. Tiroid Anatomi, Histoloji & Embryolojisi ve Tiroid Nodüllerine Güncel Yaklaşım Konferansı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi Yeni Konferans Salonu, Giresun, 05 Ocak 2010.
Hazırlayan ve Sunan: Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
 1. Tiroid İnce-İğne Aspirasyon Biyopsisi Sitolojisi ve Güncel Bethesda Kriterleri Konferansı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Güre Yerleşkesi Yeni Konferans Salonu, Giresun, 27 Ocak 2010.
Hazırlayan ve Sunan: Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
 1. 24. Cerrahi Günleri – Giresun Toplantısı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı & Cerrahi Günleri Derneği, Giresun Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, Güre Kampüsü, Giresun, 25 Mart 2017.
Kongre Başkanı: Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
Cerrahi Günleri Derneği Başkanı: Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP
 1. 1. Multidisipliner Giresun Cerrahi Toplantıları, Eylül 2018: Tiroid & 1. Tiroid Çalıştayı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Giresun Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, Giresun, 29 Eylül 2018.
Toplantı ve Çalıştay Başkanı: Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
Genel Sekreter: Dr. Öğr. İsmail AYDIN
 1. 1. Karadeniz Cerrahi Günleri, Ekim 2018: Tiroid Hastalıkları Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı & Karadeniz Cerrrahi Derneği, Ramada Otel, Giresun, 27 Ekim 2018.
Toplantı Başkanı: Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
Karadeniz Cerrahi Derneği Başkanı: Prof. Dr. Serdar TÜRKYILMAZ
Genel Sekreter: Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul KESİCİOĞLU
 1. 5. Karadeniz Cerrahi Günleri, Mart 2020: Karın Ön Duvar Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı & Karadeniz Cerrrahi Derneği, Sağlık Bakanlığı-Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimlik Konferans Salonu, Giresun, 07 Mart 2020
Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. İlker ŞENGÜL
Karadeniz Cerrahi Derneği Başkanı: Prof. Dr. Serdar TÜRKYILMAZ
Türkiye Fıtık Derneği Başkanı: Prof. Dr. Melih PAKSOY
Genel Sekreter: Dr. Öğr. Üyesi Tuncer ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul KESİCİOĞLU
 
 • Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
 1. Uluslararası Projeler
  1. Avrupa Birliği Projesi: Leonardo Da Vinci Mobility Programme, EU European Union Project, Prof. Ilker Sengul, MD, Belgium, 2008.
 2. Ulusal Projeler 
  1. BAP Projesi: Ratlarda deneysel olarak oluşturulan iskemi-reperfüzyon modelinde urtica dioica (ısırgan otu)’nın tedavi üzerine etkileri, SAĞ-BAP-A-160317-81, Prof. Dr. İlker Şengül, 2016.
 • Ödüller
  1. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, TÜBİTAK UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Program Ödülü (Başvuru No: 208715, Yayın Teşvik Değerlendirme Komisyonu, ULAKBİM, TÜBİTAK, 24 Ağustos 2009, Ankara).
  2. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel Teşvik ve Başarı Ödül Töreni, 4. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Yeni Konferans Salonu, Güre Yerleşkesi, 17 Mart 2010, Giresun).
  3. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel Teşvik ve Başarı Ödül Töreni, 5. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Rektörlük Konferans Salonu, Güre Yerleşkesi, 17 Mart 2011, Giresun).
  4. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel Teşvik ve Başarı Ödül Töreni, 6. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Güre Yerleşkesi sosyal Tesisler Konferans Salonu, Güre Yerleşkesi, 17 Mart 2012, Giresun).
  5. Prof Ilker Sengul, MD, Certificate of Excellence in Reviewing 2017-Cert/36078 (awarded in recognition of an outstanding contribution to the quality of the journal, International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, Prof. M. Basumondal, Chief Managing Editor, August 18, 2017. Certificate No: SDI/HQ/PR/Cert/36078/Ilk)
  6. Prof Ilker Sengul, MD, Certificate of Excellence in Reviewing 2018-Cert/37009 (awarded in recognition of an outstanding contribution to the quality of the journal, International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, Prof. M. Basumondal, Chief Managing Editor, August 18, 2017. Certificate No: SDI/HQ/PR/Cert/37009/Ilk)
  7. Prof. Dr. İlker ŞENGÜL, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü  (1. Karadeniz Cerrahi Günleri, Ekim 2018: Tiroid Hastalıkları; Güncel Tanı, Tedavi ve İzlem, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı & Karadeniz Cerrrahi Derneği, Ramada Otel, Giresun, SS10, 27 Ekim 2018).
 
 • Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
  1. Prof Ilker Sengul, MD, Editor-in-Chief, Asian Journal of Research and Reports in Endocrinology, 2018-present
  2. Prof Ilker Sengul, MD, Editor, Sanamed, 2020-present
  3. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, Global Journal of Surgery, 2015-present
  4. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, American Journal of Clinical Medicine Research, 2015-present
  5. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, Annals of Clinical Case Reports-General Surgery and Sub Specialties Case Reports, 2016-present
  6. Prof Ilker Sengul, MD, Editorial Board, American Journals of Medical Case Reports, 2021-present
  7. Prof Ilker Sengul, MD, Advisory Board, Open Access Publishing London (Head & Neck Oncology and Hard Tissue, included), 2013-present
  8. Prof Ilker Sengul, MD, Advisory Board, Türkiye Klinikleri Dergisi, 2015-present
 1. Prof Ilker Sengul, MD, European Thyroid Association (ETA), Ordinary Member, 2010-present
 2. Prof Ilker Sengul, MD, European Society of Endocrine Surgeons (ESES), Full Member, 2013-present
 3. Prof Ilker Sengul, MD, European-Assian Society of Breast Disease-Euroasian Mastology (EURAMA), Corresponding Member, 2013-present
 4. Prof Ilker Sengul, MD, British Association of Endocrine&tThyroid Surgeons (BAETS), Corresponding Member, 2014-present
 5. Prof Ilker Sengul, MD, European Society of Surgical Research (ESSR), Active Member, 2014-present
 6. Prof Ilker Sengul, MD, European Association of Endoscopic Surgery (EAES), Corresponding Member, 2014-present
 7. Prof Ilker Sengul, MD, The International Neural Monitoring Study Group (INMSG), Active Member, 2014-present