Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
TC Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı 2007 yılında kurulmuş ve Yüksek Öğretim Kurumu kararı ile 2020 yılında Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı adını almıştır.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Yard Doç Dr Zerrin TÜRKÖZER
Yard Doç Dr Murat USTA (2012 -  2013)
Prof Dr Mehmet Hicri KÖSEOĞLU (2013-2015)
Prof Dr Sembol YILDIRMAK (2015- Halen)
 
Öğretim Üyeleri  
Prof Dr Sembol YILDIRMAK
Doç Dr Murat USTA
Dr Öğretim Üyesi Ömer EMECEN
 
Araştırma Görevlileri
Dr Engin IŞIK
Dr Şeyma SAĞIROĞLU
 
Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Anabilim dalımızda bilim ve teknolojinin imkânları kullanılarak Tıbbi Biyokimya alanında nitelikli lisans, yüksek lisans, tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir.
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarında, gerek diğer Anabilim Dalları ile ortak gerekse Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı olarak birçok bilimsel araştırma yürütülmektedir. Araştırma laboratuvarımızda spektrofotometre, ELISA Yıkayıcı ve okuyucu Sistemi, Elektroforez ve PCR yöntemleri ile bilimsel araştırmalara devam edilmektedir.
Ayrıca S.B.Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afiliasyon kapsamında topluma nitelikli klinik laboratuvar hizmeti sunmaktayız. Klinik laboratuvarımızda Biyokimya Otoanalizörleri, Elektrokemilüminesans yöntemi ile çalışan hormon otoanalizörleri, High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Sistemi, Reflektans fotometre, Refraktometre, Türbidimetre, ISE, KIMS, EMIT, Potansiyometri, Amperometri ve Kondüktivite yöntemleri ile ölçüm yapılan sistemler yer almaktadır.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet Öncesi:
Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerine Temel Biyokimya ve Tıbbi Biyokimya teorik dersleri/uygulamaları ve Dönem 5 öğrencilerine 2 haftalık seçmeli staj eğitimi verilmektedir.
Hedefimiz ülkemizde kaliteli sağlık hizmeti verebilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilen nitelikli hekimlerin yetiştirilmesidir.
Mezuniyet Sonrası:
T.C.Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yürütülmektedir.
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalımız 2019 yılı Aralık ayında Tıpta Uzmanlık Kurulu ilgili komisyonu tarafından yerinde denetlenerek Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme yetkisi almıştır. Tıpta Uzmanlık öğrencilerimize 12.10.2017 tarihinde kabul edilmiş son sürüm olan T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu TUKMOS- TIBBİ BİYOKİMYA Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v.2.3 kapsamındaki klinik ve girişimsel yetkinlikler temel alınarak uzmanlık eğitimi verilmektedir.
 
Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi müfredatının amacı; evrensel uzmanlık eğitimi kriterleri temel olmak üzere, ülke gereksinimleri de dikkate alınarak, ülkemizde sağlık hizmeti verebilecek nitelikli uzmanların yetiştirilmesidir. Bu müfredat ile uzmanlık eğitiminin bilgi, beceri ve tutum alanlarında tüm öğelerinin tanımlanması ve eğitim veren kurumlardaki standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitim programının hedefi;
 1. Sağlık ve hastalıktaki mekanizmaları tartışabilen
 2. Laboratuvar testlerinin analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası aşamalarına ilişkin bilgi ve becerileri olan
 3. Laboratuvar testlerinin istenme endikasyonlarını bilen, ve bu konuda klinisyene konsültan olabilen
 4. Laboratuvar bulguları ve diğer ilgili klinik bilgiyi yorumlayarak, görüş oluşturup, klinisyene konsültanlık yapabilen
 5. Laboratuvarın kurulması, işletilmesi ve kalitesinin denetimini içeren laboratuvar yönetimi konularında, bilgi ve iletişim becerileri kazanmış, güncel enformasyon teknolojilerini kullanabilen
 6. Yeni araştırma protokolleri geliştirebilen ve araştırma verilerini yorumlayabilen
 7. Klinik biyokimya bilgilerini aktarabilecek (daha kıdemsiz ve teknik kadroya) becerilere sahip olan
 8. Laboratuvar yönetiminde, sağlık ve güvenlik ile ilişkili teknik ve yasal yönleri bilen
 9. Kanıta dayalı laboratuvar tıbbını bilen ve uygulayan
 10. Hasta haklarını gözeten, hasta ve yakınları ile iyi iletişim kuran
 11. Yaşam boyu sürekli tıp eğitimi kapsamında, okuma, literatürü izleme,meslektaşları ile iletişim ve bilimsel etkinliklere katılım ve bunlarda aktif olarak yer alma bilincine ulaşmış yüksek nitelikte etik değerlere sahip uzman yetiştirmektir.
 
Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar
(İleri Hematolojik Testler Kursu, 29-30 Kasım 2019, GİRESUN (Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Türk Klinik Biyokimya Derneği işbirliği ile).