Önceki Dekanlarımız

ÖNCEKİ DEKANLARIMIZ
 


Prof. Dr. Orhan YALÇIN
 
(2009-2012)
(Kurucu Dekan)


Prof.Dr.  Ahmet ERGİN
(2012-2014)

 
Prof. Dr. Bengi BAŞER
(2014-2015)

 

Prof. Dr. Canan ÇELİK İÇEN
(2015-2021)