Anabilim Dalı Hakkında

TARİHÇE:

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Orhan YALÇIN tarafından 2009 yılında kuruldu. 2013 yılında Doç. Dr. Ural OĞUZDr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİDr. Öğr. Üyesi Ercan ÖĞREDEN ve 2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi Doğan Sabri TOK akademik kadroya katıldılar.

Anabilim Dalımız daha önce Debboy mevkiindeki Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde faaliyet gösterirken, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ortak kullanım protokolünün imzalanması ile birlikte, bugünkü adı ile “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” nde geniş bir kadro ile Üroloji Eğitim Kliniği olarak sağlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

Anabilim Dalı’mızda 2014 yılından itibaren uzmanlık eğitimi verilmeye başlandı. Rutin lisans öğrenci eğitimi yanında hafta içi her gün sabah hasta konseyleri ve Cuma günleri multidisipliner üroonkoloji konseyleri yapılmaktadır. Ayrıca her hafta seminer/literatür saatlerinde güncel veriler değerlendirilmektedir.

 

Anabilim Dalı Başkanları:

2009-2016             Prof. Dr. Orhan YALÇIN

2016- Halen          Doç. Dr. Ural OĞUZ

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ:

  • Doç. Dr. Ural OĞUZ (Anabilim Dalı Başkanı),
  • Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMİRELLİ  
  • Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÖĞREDEN  
  • Dr. Öğr. Üyesi Doğan Sabri TOK

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

  • Dr. Mehmet KARADAYI
  • Dr. Mefail AKSU
  • Dr. Osman Çağatay ÇİFTÇİ

KLİNİK HİZMETLER:

Yataklı Servis:

Üroloji Servisi, “S.B. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi” 1. katında 20 yatakla hizmet vermektedir. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 1 sorumlu hemşire, 4 servis hemşiresi ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 1 asistan, 2 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir.

Serviste 20 hasta yatağı (1 adet tek kişilik oda, 5 adet iki kişilik oda, 3 adet 3 kişilik oda), 1 adet ürodinami ve ultrason odası, 1 adet biyopsi ve işlem odası, 1 adet pansuman odası, 1 adet personel odası, 1 adet  Uzman Doktor odası ve 1 adet Asistan Doktor odası ve toplantı-konsey odası bulunmaktadır.

Yıllık ortalama yatan hasta sayısı yaklaşık 2500’ dür.

Poliklinikler:

Üroloji poliklinikleri 0. katta bulunmaktadırlar. Poliklinik hizmetleri gün içinde en az 2 sorumlu uzman doktor ve 1 asistan doktor tarafından verilmektedir.

Üroloji polikliniklerinde her yıl yaklaşık olarak 40.000 hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:

Üroloji kliniğinin kullanımında her gün 1 adet ameliyathane masası bulunmaktadır. Ameliyathanede laparoskopik tüm sürrenal, böbrek ve üreter ameliyatları, Üroonkoloji (Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu; böbrek, mesane, prostat ve testis kanser ameliyatları), Üriner sistem taş hastalığı (Laparoskopi, PNL ve URS) Androloji (Prostat ameliyatları, erkek cinsel fonksiyon bozuklukları ameliyatları, varikosel), Çocuk ürolojisi (Hipospadias, inmemiş testis, endoskopik taş cerrahileri, üreteropelvik darlık, vezikoüreteral reflü, sünnet vb.), Kadın ürolojisi (İnkontinans, sistosel vb.), Endoüroloji (Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar) işlemleri başarı ile uygulanmaktadır.

Kliniğimizde yıllık ortalama 1500 cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin önemli bir kısmını büyük cerrahi girişimler oluşturmaktadır.

Ürodinami Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ürodinami ünitemizde bulunan ürodinami cihazı ile basınç-akım çalışması, sistometri-EMG ve üroflowmetri gibi ürodinamik çalışmalar yapılmaktadır.

Ultrasonografi Ünitesi

Yataklı servisimizde yer alan ultrasonografi cihazı ile transrektal ve abdominal üriner sistem ultrasonu ile prostat biyopsi ve nefrostomi katateri takılması gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır. Ayrıca tomografi eşliğinde böbrek girişimleri kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Her yıl bu ünitede 300’e yakın prostat biyopsi işlemi yapılmakta ve 100 e yakın nefrostomi katateri takılmaktadır.

ESWL ünitesi

ESWL (taş kırma) ünitesi 2 eğitimli personelimiz tarafından 2004 yılından beri hizmet vermektedir. Mesai saatleri içinde günde 3-4 hastaya ESWL işlemi yapılmaktadır.