Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi:
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 2013 yılında kurucu öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Aysel ALTAN ve Prof. Dr. Alparslan APAN tarafından kurulmuştur. Prof. Dr. Hatice Aysel ALTAN, kuruluşu sırasında kısa bir süre görev yapmış, daha sonra emekli olmuştur.

Anabilim Dalı Başkanları:
Prof. Dr. Hatice Aysel ALTAN  2013 yılı (2 ay)
Prof Dr. Alparslan APAN  2013-2019
Prof. Dr. Özgün CUVAŞ APAN 2019-2021
Prof. Dr. Alparslan APAN 2021-halen

Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad:
Prof. Dr. Alparslan APAN                           Özgeçmiş
Prof. Dr. Özgün CUVAŞ APAN                  Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Elvan TEKİR YILMAZ        Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Azime BULUT                    Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Hilal KIRCI                         Özgeçmiş

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren Anabilim Dalımız 14 ameliyathane masasında ve toplam 36 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım servislerinde, anestezi ve algoloji poliklinikleri ile hastaların ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında tanı ve tedavi hizmetleri vermekte, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarını gerçekleştirmekte ve yoğun bakımda ileri organ destek tedavilerini  sağlamaktadır.
Akademik kadrosunda beş öğretim üyesi ve dokuz araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Mezuniyet Öncesi Eğitim Hedefleri:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı ile öğrencilerin, anestezinin temel ilkelerini,  monitörizasyonu, havayolu kontrolünün sağlanması, erişkin ve pediyatrik temel ve ileri yaşam desteğini, anestezi ile ilgili temel teorik farmakolojik prensipleri, anestezide hasta takibini, akut ve kronik ağrının değerlendirilmesini öğrenmeleri amaçlanmıştır. Yoğun bakım işleyişi, yoğun bakım ile ilgili temel konuların teorik olarak verilmesi, kan gazlarının değerlendirilmesi ve hasta takibinin öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Hedefleri:
Birinci yılda uzmanlık dalı ile ilgili oldukça geniş ve detaylı bir bilgilendirmenin yanı sıra alt planın oluşturulması için bazı bilgi ve ileri beceri kazanılması amacına yönelik bir planlama yapılmaktadır. Bu dönemde preoperatif hazırlık yapma, anestezi planı yapma, postoperatif bakım ve tedavi planlama, cihazların tanınması, havayolu açıklığının sağlanması, periferik damar yolu açılması, hemodinamik izlem ve stabilizasyon, yakın gözetim altında anestezi uygulamasının başlatılması, eğitici uygun gördüğü ayda kıdemsiz nöbetine başlanması, akademik çalışmaların başlatılması, olgu sunumu, literatür izleme ve yayın yapma hazırlıkları konusunda bilgilendirilmektedir.
İkinci ve üçüncü on iki aylık dönemde uzmanlık alanı ile ilgili özel konulara yönlendirimesi, anestezi güvenliği, doğru karar verme, doğru planlama, komplikasyonlarla baş edebilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kateterizasyon tekniklerinin geliştirilmesi, spinal, epidural ve diğer rejyonal tekniklerin başlatılması, deneyim kazandırılması, görüntüleme yöntemlerinin öğretilmesi ve araştırma projelerine katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dördüncü ve beşinci yılda uzmanlık dalı ile ilgili özel eğitim gerektiren konularda bilgi ve deneyim kazanması, cerrahi ile ilgili özel tanı, izleme ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi, konsültasyonlara katılması, yüksek riskli hasta ve major cerrahi anestezi uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalı Tarafından Düzenlenen Akademik Toplantılar:
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Karadeniz Şubesi başkanlığında 8 Nisan 2017 tarihinde Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda “Havayolu Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar” başlıklı toplantı gerçekleştirilmiştir.

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Prof. Dr. Alparslan APAN 2012-2017 yılları arasında Avrupa Anestezi Derneği (ESA) Rejyonal Anestezi Bilimsel Alt Komite üyeliği yapmıştır.
2016-2018 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisinin (TARDD) yardımcı editörlüğü görevini yürütmüştür.
2012 yılından bu yana Minerva Anestesiologica adlı uluslar arası dergide Rejyonal Anestezi Bölüm Editörlüğü görevini yürütmektedir.