Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Kadir Öymen HANÇERLİOĞULLARI
kadir.hancerliogullari@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Aysel YUCAK ÖZDEMİR
@giresun.edu.tr
0454 310 20 00
Özgeçmiş