Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysel YUCAK ÖZDEMİR
@giresun.edu.tr
0454 216 36 00
Özgeçmiş


Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Kadir Öymen HANÇERLİOĞULLARI
kadir.hancerliogullari@giresun.edu.tr
Özgeçmiş