Akademik Personel

ÖĞRETİM ÜYELERİ


Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet SALBACAK
ahmet.salbacak@giresun.edu.tr
0454 310 16 00 / 2822
Özgeçmiş

Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Nevnihal AKBAYTÜRK
nevnihal.akbayturk@giresun.edu.tr
0454 310 16 00 
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Arif KESKİN
@giresun.edu.tr
0454 310 16 00 
Özgeçmiş