Koordinatörler Kurulu

 KOORDİNATÖRLER KURULU

BAŞ KOORDİNATÖR

Doç. Dr. Ural OĞUZ

Dönem I Koordinatörü
Prof. Dr. Cihangir AKDEMİR
Dönem I Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜZÜAK
Dönem II Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nejla CEBECİ GÜLER
Dönem II Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Fadime MUTLU İÇDUYGU
Dönem III Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Burak AKŞAN
Dönem III Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Başak TEKER
Dönem IV Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ALANYA TOSUN
Dönem IV Koordinatör Yardımcıları
Prof. Dr. Alptekin TOSUN
Dönem V Koordinatörü
Doç. Dr. Feyzi Birol SARICA
Dönem V Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Kürşad AYTEKİN
Dönem VI Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZAY
Dönem VI Koordinatör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi İsmet Miraç ÇAKIR