Ana Bilim Dalı Hakkında

Ana Bilim Dalı Tarihçesi
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kürsümüz 2013 yılında Dr. Kadir Öymen Hançerlioğulları tarafından kuruldu. Kurulduğu dönem itibari ile poliklinikte hasta kabulü ve muayene hizmetleri Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma hastanesinde başladı. 2014 yılında açılan ameliyathanelerimiz ile ilk cerrahi operasyonlarına başladı. Akademik faaliyetler olarak Dönem V çocuk cerrahisi staj dersleri olmak üzere; alanında birçok yurtiçi ve yurtdışı Erasmus eğitim verme faaliyetlerinde bulunuldu. Giresun Üniversitesine bağlı Üniversite içi ve dışı bölümler arası multidisipliner birçok yayın ve makale çalışmaları yapılıp kongre ve sempozyumlarda sunuldu. Bilime ve akademik camiaya birçok orjinal makale Giresun Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ismi altında kazandırıldı. 2021 yılında bölümümüze Dr. Öğretim Üyesi Aysel Yucak Özdemir katıldı. Gelişime ve bilime katkı vermek aracıyla kısa süre içerisinde kürsümüzde mezuniyet sonrası eğitimi vermek için araştırma görevlisi kadrosu açmayı planlıyoruz.

Anabilim Dalı Başkanları
2013-2021 Doç. Dr. Kadir Öymen Hançerlioğulları
2021- Halen Dr. Öğretim Üyesi Aysel Yucak Özdemir

Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Doç. Dr. Kadir Öymen Hançerlioğulları
Dr. Öğretim Üyesi Aysel Yucak Özdemir
 
Ana Bilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, doğum öncesi dönemden 18 yaşına dek, çocuklardaki tüm sindirim sistemi, idrar yolları, kalp harici göğüs boşluğu ile ilgili cerrahi sorunların poliklinik takip ve tedavisini yapıyor.
Hastanede, çocuk operasyonlarının önemli bir kısmını, hastanın aynı gün evine  gönderildiği  günübirlik ameliyatlar oluşturuyor (kasık fıtığı, hidrosel, inmemiş testis, sünnet gibi).
Bölümde, açık cerrahi işlemlerin yanı sıra endoskopik ve laparoskopik girişim uygulanabiliyor.
Bölümümüzde tanı, takip ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar:
• Doğum öncesi ve sonrası tanımlanan doğumsal anomalilerinin izlemi ve cerrahi tedavileri
• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin doğumsal anomalileri
• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların doğumsal anomalileri
• Karaciğer ve safra yolları sisteminin doğumsal anomalileri
• Böbrekler, idrar yolları ve mesanenin doğumsal anomalileri
• Genital sistemin doğumsal anomalileri
• Soluk borusu, solunum yolları ve akciğerlerin edinsel cerrahi sorunları
• Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakların edinsel cerrahi sorunları
• Karaciğer ve safra yolları sisteminin edinsel cerrahi sorunları
• Böbrekler, idrar yolları, mesanenin edinsel cerrahi sorunları
• Genital sistemin edinsel cerrahi sorunları
• Kasık bölgesi cerrahisi (kasık fıtıkları, inmemiş testis, hidrosel ve diğer kasık bölgesi sorunları)
• Travma cerrahisi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistem yaralanmaları)
• Endoskopiler (solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner ve genital sistem)