Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Murat USTA
(BAŞKAN)

Prof. Dr. Alptekin TOSUN
(Üye)
Prof. Dr. Hülya AKAN
(Üye)
Prof. Dr. Cihangir AKDEMİR
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi İlker Fatih SARI
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Deniz OĞUZ
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Nevnihal AKBAYTÜRK
(Üye)
Utku Arda KIRICI
Dönem II Temsilcisi
(Üye)
Büşra MANTAŞ
Dönem V Temsilcisi
(Üye)