Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalımız 2017 yılında Dr. Öğr Üyesi Işıl Deniz Oğuz ve Dr. Öğr Üyesi Burak AKŞAN tarafınca kurulmuştur. 2019 yılında Dr: Öğr. Üyesi Sevgi Kulaklı akademik kadroya katılmıştır.

Anabilim Dalı Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Deniz OĞUZ (2017- Halen)

Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Deniz OĞUZ        Özgeçmiş
Dr. Öğr Üyesi Burak AKŞAN             Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KULAKLI          Özgeçmiş

Anabilim Dalının ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı
Dermatoloji; deri ve deri eklerinin (saç, tırnak, ter bezleri) hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında deri ve deri eklerini ilgilendiren hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Anabilim dalımızın temel amaçları bu doğrultuda bilim insanı yetiştirmek, bilim dalının problemleri ile uğraşmak, deri ve zührevi hastalıklarla ilgili tanı ve tedavileri uygulamak ve bilim dalını ilgilendiren konularda deneysel ve klinik çalışmalar yapmaktır.

Klinik Uygulamalarımız: Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermektedir. Kliniğimizde 3 adet genel dermatoloji polikliniği, 1 adet girişimsel işlem odası, 1 adet laboratuar odası, fototerapi ünitesi, alerji ünitesi ve yataklı servis bulunmaktadır.
Fototerapi ünitemizde genel dar bant UVB,  PUVA tedavileri ile lokal DBUVB ve lokal PUVA tedavileri yapılabilmektedir.
Alerji ünitemizde prick test ve deri yama testi uygulamaları yapılabilmektedir.
Bunun dışında mikroskopik incelemeler, dermatoskopik inceleme, trikoskopi, wood ışığı muayenesi, kriyoterapi, elektrokoterizasyon, intralezyoner enjeksiyonlar ve biyopsi işlemleri de yapılabilmektedir.

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet Öncesi Eğitim:
Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencileri için 3 haftalık Deri ve Zührevi Hastalıkları eğitimi verilmektedir. Dönem 6’da 1 aylık seçmeli Deri ve Zührevi Hastalıkları Stajı vardır. Derinin yapısı, fonksiyonları, deri sağlığının korunması, derinin aşırı duyarlılık reaksiyonları, kronik inflamatuar deri hastalıkları, dermatolojik aciller, enfeksiyöz, neoplastik hastalıkları, sistemik hastalıkların deri bulguları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, saç ve tırnak hastalıkları, deri hastalıklarının tanı yöntemleri, topikal ve sistemik tedavi dermatoloji stajının temel amaçlarıdır. Teorik derslere ek olarak poliklinikte gözlem yapma ve hasta başı vizitlerine öğretim elemanlarıyla birlikte aktif katılım sağlanmaktadır. Öğrencilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaya tanı koyma, tedavi etme ve gerektiğinde bir dermatoloji uzmanına yönlendirme bilgi ve becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir
.
Ödüller
“Fındık işçilerinde gözlenen şiddetli böcek ısırığı reaksiyonlarının prospektif incelenmesi” En iyi sözel bildiri 1.lik ödülü- Güz Toplantıları İnflamasyon: Deri ve Mukoza 31 Ekim-02 Kasım 2019.

Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türk Dermatoloji Derneği
Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği