Ana Bilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Tarihçesi
Radyoloji Ana Bilim Dalı 2010 yılında Yardımcı Doçent Doktor Alptekin TOSUN tarafından kuruldu. Nizamiye yerleşkesinde 2010 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Ana Bilim Dalımız, 2017 yılında afiliasyon kapsamında Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve 2021 yılından itibaren Aksu yerleşkesinde bulunan Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim, Öğretim, Araştırma ve Sağlık Hizmeti faaliyetlerine devam etmektedir. Bugüne kadar Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Radyoloji Uzmanları tarih sırasına göre, Yrd.Doç.Dr. Alptekin TOSUN, Yrd.Doç.Dr. Özkan ÖZEN, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem AKGÜL, Prof.Dr. Zafer Ünsal COŞKUN, Dr.Öğr.Üyesi Dr. Erdem YÜZÜAK, Dr.Öğr.Üyesi Tümay BEKCİ, Dr.Öğr.Üyesi İsmet Miraç ÇAKIR, Dr.Öğr.Üyesi Serdar ASLAN görev yapmıştır. Yrd.Doç.Dr. Alptekin TOSUN 2014 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör unvanı almıştır. Dr.Öğr.Üyesi Tümay BEKCİ 2020 yılında, Dr.Öğr.Üyesi Serdar ASLAN 2021 yılında Doçent unvanı almıştır. 2016 yılında Ana Bilim Dalımızın ilk tıpta uzmanlık öğrencisi Dr. Ömer GÖRGEL uzmanlık eğitimine başlamıştır. Bugüne kadar Radyoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi gören Araştırma Görevlileri sırasıyla, Dr. Ömer GÖRGEL, Dr. Merve KARAKAŞ, Dr. Uluhan ERYÜRÜK, Dr. Emrah SÜLÜN, Dr. Ramazan Orkun ÖNDER, Dr. Merve Nur TAŞDEMİR görev yapmıştır. Radyoloji Ana Bilim Dalında yıllara göre uzmanlık eğitimini tamamlayarak Uzman Doktor unvanı alan Araştırma Görevlisi Uzman Doktor Ömer GÖRGEL (2021)’dir.       
 
Anabilim Dalı Başkanları
Yrd.Doç.Dr. Alptekin TOSUN (2010-2014)
Doç.Dr. Alptekin TOSUN (2014-2015)
Prof.Dr. Zafer Ünsal COŞKUN (2016-2017)
Doç.Dr. Alptekin TOSUN (2018-2019)
Prof.Dr. Alptekin TOSUN (2020-halen)
 
Öğretim Üyeleri Unvan, Ad, Soyad
Prof.Dr. Alptekin TOSUN                   Özgeçmiş
Doç.Dr. Tümay BEKCİ                       Özgeçmiş
Doç.Dr. Serdar ASLAN                       Özgeçmiş  
Dr.Öğr.Üyesi Erdem YÜZÜAK            Özgeçmiş
Dr.Öğr.Üyesi İsmet Miraç ÇAKIR        Özgeçmiş
 
Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitim Hedefleri
Mezuniyet öncesi Dönem III öğrencilerine ilgili kurullarda dersler verilmektedir. Tıp Fakültesi Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI öğrencilerine yönelik Radyoloji Stajları bulunmaktadır.
Mezuniyet sonrası eğitim programımızda 6 araştırma görevlisi bulunmakta olup, haftalık eğitim programı uygulanmaktadır.
Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) yurt içi staj değişim programı ile şimdiye kadar çeşitli üniversitelerden 8 öğrencimize, yurtdışı staj değişim programı ile ise Tunus ve Kenya’dan 2 öğrencimize kliniğimizde eğitim verdik.
Anabilim Dalı Tarafından Yürütülen Araştırma Projeleri
Bilimsel Araştırma Projesi: SAĞ-BAP-A-230218-87- Vulvodini Tanısıyla Operasyon Planlanan Hastaların Preoperatif Elastografi ile Değerlendirilmesi ve Postoperatif Histopatolojik Spesmende Histokimyasal Belirteçlerin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması
Yürütücü: Prof. Dr. Alptekin Tosun
Ödüller
  • Poster Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü. “Tosun A, Özkaya E, Başer E, Esin S. Stres üriner inkontinansı olan kadınlarda suburetral doku elastikiyetinin değerlendirilmesinde elastosonografinin yeri” 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, Antalya, Mayıs 2013. PB:453
  • Sözel Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü. “Tosun A, Tosun ŞA, Özkaya E. BIRADS 0 ve 1 mamografi bulguları olan postmenapozal hastalarda US tetkikinin tanıya katkısı” 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Mayıs 2015. SB:02
  • Sözel Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü. “Oğuz U, Bekci T, Öğreden E, Aslan S, Duman A, Demirelli E, Şengül D, Tok DS, Çiftçi OÇ, Tosun A. Mesane kanserinde VI-RADS skorunun prospektif değerlendirilmesi: Geçerliliği ve sonuçlarını etkileyen faktörler” 14. Ulusal Endoüroloji kongresi, Online, Nisan 2021. SB:098
  • Sözel Bildiri Dalında İkincilik Ödülü. “Mesane kanserinde BPMRG ve MPMRG’ye dayalı VI-RADS skorlamasının karşılaştırılması; kontrast madde gerekli mi?” 42. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2021, Antalya, Ekim 2021. SB:115
 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türk Radyoloji Derneği
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği